กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สำนักงานกศน.จังหวัดร้อยเอ็ด