[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทองเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

พุธ ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557


 


ประกาศ
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง

 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 

 

 

               ตามประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง  เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน  รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน  ราย ดังนี้

 

               ๑. บริษัท อันลิมิต พริ้นติ้ง จำกัด

               ๒. บริษัท วินิตตา จำกัด

               ๓. บริษัท นิวสกาย กรุ๊ป จำกัด

               ๔. บริษัท ฟีนิกซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

               ๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริธรรมออฟเซ็ท

 

 

 

 

ประกาศ  วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

(นายชวนชัย วิเวก)

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอโพนทอง

 
 

 

ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

               ตามประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง  เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

 - หนังสือเรียนรายวิชาเลือกระดับประถม 3 รายการ- หนังสือเรียนรายวิชาเลือกระดับมัธยมตอนต้น 5 รายการ- หนังสือเรียนรายวิชาเลือกระดับมัธยมตอนปลาย 4 รายการ

 บริษัท อันลิมิต พริ้นติ้ง จำกัด

๗๖,๒๖๕.๐๐  ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

(นายชวนชัย วิเวก)

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอโพนทอง

 

 เข้าชม : 423


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครนักศึกษา กศน. ปีการศึกษา2/2564 18 / ต.ค. / 2564
      รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอโพนทอง ปีการศึกษา 2/2564 11 / ต.ค. / 2564
      รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 27 / เม.ย. / 2564
      รับสมัครนักศุึกษา ใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๓ 6 / พ.ย. / 2563
      รับสมัครนักศึกษาใหม่ 30 / ต.ค. / 2563


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพนทอง
ถนนกำเนิดเพชร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง  จังหวัดนครร้อยเอ็ด  0-43571640
โทรสาร  0-43571640  
k.ninja_15@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด