[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
25 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโพนทองเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอโพนทอง
กศน.อำเภอโพนทองเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอโพนทอง
เข้าชม : [248]
30 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับ ผอ.และครูกศน.อำเภอโพนทองลงพื้นที่ประเมินผลการปฎิบัติงาน กศน.ตำบล
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับ ผอ.และครูกศน.อำเภอโพนทองลงพื้นที่ประเมินผลการปฎิบัติงาน กศน.ตำบล
เข้าชม : [223]
10 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโพนทองเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙
กศน.อำเภอโพนทองเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙
เข้าชม : [212]
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโพนทองจัดโครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
กศน.อำเภอโพนทองจัดโครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
เข้าชม : [249]
26 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโพนทองจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องตน(A.T.C.)
กศน.อำเภอโพนทองจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องตน(A.T.C.)
เข้าชม : [245]
1 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอโพนทอง ดร.อุทัย กมลศิลป์ ร่วมกับคณะครู กศน.อำเภอโพนทองจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอโพนทอง ดร.อุทัย กมลศิลป์ ร่วมกับคณะครู กศน.อำเภอโพนทองจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
เข้าชม : [368]
29 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโพนทอง นำผลิตภันฑ์อาชีพร่วมกิจกรรมวัน อสม.
กศน.อำเภอโพนทอง นำผลิตภันฑ์อาชีพร่วมกิจกรรมวัน อสม. วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง
เข้าชม : [431]
4 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโพนทองร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กศน.อำเภอโพนทองร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เข้าชม : [259]
7 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโพนทองจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรนวดแผนไทย
กศน.อำเภอโพนทองจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรนวดแผนไทย
เข้าชม : [1072]
23 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโพนทองจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตำบล กับองค์กรนักศึกษา
กศน.อำเภอโพนทองจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตำบล กับองค์กรนักศึกษา
เข้าชม : [312]
30 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโพนทองเปิดอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย
กศน.อำเภอโพนทองเปิดอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย
เข้าชม : [374]
26 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโพนทองเข้าร่วมกิจกรรมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านหัวงัวตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
กศน.อำเภอโพนทองเข้าร่วมกิจกรรมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านหัวงัวตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
เข้าชม : [380]
22 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV
โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV
เข้าชม : [276]
10 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.โพนทองลงพื้นที่จัดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยสู่หลักชัยของชีวิต
กศน.โพนทองลงพื้นที่จัดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยสู่หลักชัยของชีวิต
เข้าชม : [308]
2 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโพนทองจัดโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กศน.อำเภอโพนทองจัดโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เข้าชม : [359]
19 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโพนทองรับการประเมินจากคณะกรรมการ สมศ. รอบสาม
กศน.อำเภอโพนทองรับการประเมินจากคณะกรรมการ สมศ. รอบสาม
เข้าชม : [302]
6 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.อำเภอโพนทองร่วมกับภาคีเคลือข่ายเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโพนทองสัมพันธ์ครั้งที่11
คณะครู กศน.อำเภอโพนทองร่วมกับภาคีเคลือข่ายเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโพนทองสัมพันธ์ครั้งที่11
เข้าชม : [369]
2 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโพนทองจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน(ICT)
กศน.อำเภอโพนทองจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน(ICT)
เข้าชม : [347]
28 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.เข้าร่วมโครงการมนต์เสน่ห์ชุมชนคนร้อยเอ็ด
ผอ.เข้าร่วมโครงการมนต์เสน่ห์ชุมชนคนร้อยเอ็ด
เข้าชม : [422]
27 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.อำเภอโพนทองต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการท่าน ชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
คณะครู กศน.อำเภอโพนทองต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการท่าน ชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
เข้าชม : [373]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/15 ->
<< 10 11 12 13 14 15 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพนทอง
ถนนกำเนิดเพชร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง  จังหวัดนครร้อยเอ็ด  0-43571640
โทรสาร  0-43571640  
k.ninja_15@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด