[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
1 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
เข้าชม : [204]
2 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ข่าวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์
เข้าชม : [199]
1 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
ข่าวเด่นประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
เข้าชม : [271]
19 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างคุณภาพผู้เรีนนด้านเพศวิถี
โครงการเสริมสร้างคุณภาพผู้เรีนนด้านเพศวิถี
เข้าชม : [202]
6 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนสัญจร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมประจำเดือนสัญจร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [226]
6 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม กศน.เพื่อประชาชน ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ ๑ สัปดาห์ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ (ช่วงเทศการปีใหม่)
กิจกรรม กศน.เพื่อประชาชน ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ ๑ สัปดาห์ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ (ช่วงเทศการปีใหม่)
เข้าชม : [221]
5 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2564
สรุปข่าวเด่นประจำเดือนธันวาคม 2564
เข้าชม : [196]
5 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2564
สรุปข่าวเด่นเดือนธันวาคม 2564
เข้าชม : [196]
24 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานนิเทศ ในยุค New normal
โครงการรูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานนิเทศ ในยุค New normal
เข้าชม : [184]
24 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
เข้าชม : [175]
21 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากร วิทยากร ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
กศน.อำเภอโพนทอง ร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากร วิทยากร ด้านการการจัการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ผ่านระบบออนไลน์
เข้าชม : [181]
20 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากร การจัดทำแผนบูรณาการการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลากร การจัดทำแผนบูรณาการการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
เข้าชม : [170]
9 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.อำเภอโพนทอง จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564
เข้าชม : [187]
7 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
เข้าชม : [198]
7 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
เข้าชม : [200]
7 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การยกระดับอาชีพ เพื่อการมีงานทำ "๑ กศน. ตำบล ๑ หลักสูตรอาชีพ"
ร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การยกระดับอาชีพ เพื่อการมีงานทำ "๑ กศน. ตำบล ๑ หลักสูตรอาชีพ"
เข้าชม : [187]
7 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย-นักสื่อสาร สุขภาวะ ศรรภ.ร้อยเอ็ด
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย-นักสื่อสาร สุขภาวะ ศรรภ.ร้อยเอ็ด
เข้าชม : [196]
7 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะการเรียนรู้เพศวิถี
โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะการเรียนรู้เพศวิถี
เข้าชม : [170]
7 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
เข้าชม : [74]
7 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมการจัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ยกระดับอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมการจัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ยกระดับอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เข้าชม : [53]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพนทอง
ถนนกำเนิดเพชร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง  จังหวัดนครร้อยเอ็ด  0-43571640
โทรสาร  0-43571640  
k.ninja_15@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด