[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
7 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน และผู้นำองค์กรประจำ เดือนธันวาคม (ครั้งที่ 12/2564)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน และผู้นำองค์กรประจำ เดือนธันวาคม (ครั้งที่ 12/2564)
เข้าชม : [67]
7 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมรับคณะนิเทศติดตามการตรวจสอบการดำเนินงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กศน.โพนทอง นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนทอง ข้าราชการและบุคลากร ร่วมรับคณะนิเทศติดตาม นำโดย นายสัญญา ยุบลชิต รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการ
เข้าชม : [59]
7 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จาก กศน.อำเภอธวัชบุรี
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนทอง มอบหมายให้ข้าราชการ และบุคลากร กศน.อำเภอโพนทอง รับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จาก กศน.อำเภอธวัชบุรี มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอ
เข้าชม : [63]
7 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนทอง มอบหมายให้นายดำรงค์ เย็นวัฒนาและนางสาวปราณวดี ณ ร้อยเอ็ด ครู กศน.ตำบล เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การจัดทำแผนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาบุคลากรในการเตรียมความ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนทอง มอบหมายให้นายดำรงค์ เย็นวัฒนาและนางสาวปราณวดี ณ ร้อยเอ็ด ครู กศน.ตำบล เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การจัดทำแผนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาบุคลากรในการเตรียมควา
เข้าชม : [77]
7 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมต้อนรับคณะการศึกษาดูงาน ”ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา”จาก กศน.อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนทอง ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอโพนทอง เพื่อเตรียมรับคณะการศึกษาดูงาน ”ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา”จาก กศน.อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๒๖
เข้าชม : [83]
7 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนทอง ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิด ลูกเสือไทย” เพื่อเป็นการส่งเสริมภา
เข้าชม : [68]
7 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนทอง มอบหมายให้ นางสาววันวิสา ทองออน ครูผู้ช่วย เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY)ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนต
เข้าชม : [75]
7 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมชี้แจงมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนทอง และคณะครู กศน.อำเภอโพนทอง เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านMicrosoft teamsโดยมี
เข้าชม : [52]
7 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงาน กศน.
วัน ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนทอง เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
เข้าชม : [56]
7 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสู่การเลือกตั้ง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา๐๘.๓๐ น. นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนทอง มอบหมายให้ นางสาววันวิสา ทองออน ครูผู้ช่วยและคณะบุคลากร กศน. อำเภอโพนทองดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสู่การเลือกตั้ง ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบะตากา บ้านใหม่สาม
เข้าชม : [61]
18 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนิน งาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
การประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนิน งาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เข้าชม : [153]
17 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดพิธีทำบุญวันครบรอบตั้งอำเภอโพนทอง
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนทอง มอบหมายให้นางสาววันวิสา ทองออน ครูผู้ช่วยพร้อมทั้ง นางมณีรัตน์ ผดุงไสย์ ครูอาสาสมัครและคณะครู กศน. เข้าร่วมพิธีทำบุญวันครบรอบ ๑๐๒ ปี ตั้งอำเภอโพนทอง ณ ห้องปฏิบ
เข้าชม : [185]
4 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบนโยบายเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2/2564
มอบนโยบายเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2/2564
เข้าชม : [168]
4 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันปิยะมหาราช
วันปิยะมหาราช
เข้าชม : [185]
15 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2564
เข้าชม : [217]
12 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ตุลาคม 2564
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อย
เข้าชม : [215]
11 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
N-net 2564
เข้าชม : [172]
11 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม(ครั้งที่10/2564
เข้าชม : [223]
11 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม(ครั้งที่102564
ประชุมผู้ใหญ่บ้านกำนัน
เข้าชม : [214]
11 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2564
สอบปลายภาค1/2564
เข้าชม : [159]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพนทอง
ถนนกำเนิดเพชร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง  จังหวัดนครร้อยเอ็ด  0-43571640
โทรสาร  0-43571640  
k.ninja_15@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด