[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
11 / เม.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
คณะครู กศน.ตำบลอำเภอโพนทองเข้ารับการประเมินเพื่อพัฒนางาน ของพนักงานราชการ
คณะครู กศน.ตำบลอำเภอโพนทองเข้ารับการประเมินเพื่อพัฒนางาน ของพนักงานราชการ
เข้าชม : [250]
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอโพนทองเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
กศน.อำเภอโพนทองเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง
เข้าชม : [393]
19 / พ.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
โครงการประชุมชี้แจง นักศึกษา กศน.เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
โครงการประชุมชี้แจง นักศึกษา กศน.เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
เข้าชม : [351]
7 / พ.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
ผอ.กศน.อำเภอโพนทองมอบไก่พันธ์เนื้อให้กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ผอ.กศน.อำเภอโพนทองมอบไก่พันธ์เนื้อให้กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ
เข้าชม : [470]
27 / เม.ย. / 2558 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอโพนทองร่วมกับภาคีเคลือข่ายเข้าร่วมโครงการอำเภอเคลือนที่
กศน.อำเภอโพนทองร่วมกับภาคีเคลือข่ายเข้าร่วมโครงการอำเภอเคลือนที่
เข้าชม : [312]
9 / เม.ย. / 2558 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอโพนทองร่วมกับภาคีเคลือข่ายเข้าร่วมโครงการเวทีรับฟังความคิดเห้นของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศไทย
กศน.อำเภอโพนทองร่วมกับภาคีเคลือข่ายเข้าร่วมโครงการเวทีรับฟังความคิดเห้นของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศไทย
เข้าชม : [312]
31 / มี.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอโพนทองจัดโครงการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา
กศน.อำเภอโพนทองจัดโครงการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา
เข้าชม : [221]
23 / ก.พ. / 2558 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอโพนทองได้ดำเนินการสอบ N NET นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
กศน.อำเภอโพนทองได้ดำเนินการสอบ N NET นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
เข้าชม : [241]
20 / ก.พ. / 2558 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอโพนทองรับการประเมินจากคณะกรรมการ สมศ. รอบสามของวันที่สอง
กศน.อำเภอโพนทองรับการประเมินจากคณะกรรมการ สมศ. รอบสามของวันที่สอง
เข้าชม : [248]
26 / ม.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอโพนทองจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาผ่านระบบ ETV
กศน.อำเภอโพนทองจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาผ่านระบบ ETV
เข้าชม : [287]
24 / ม.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอโพนทองจัดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ไฝ่ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
กศน.อำเภอโพนทองจัดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ไฝ่ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
เข้าชม : [281]
9 / ม.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอโพนทองร่วมจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศ
กศน.อำเภอโพนทองร่วมจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศ
เข้าชม : [351]
8 / ม.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอโพนทองรับการนิเทศโดยศึกษานิเทศ จากสำนักงาน กศน.
กศน.อำเภอโพนทองรับการนิเทศโดยศึกษานิเทศ จากสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [280]
17 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอโพนทองร่วมแข่งขันกีฬา 24 ชั่วโมงจังหวัดร้อยเอ็ดเกมส์
กศน.อำเภอโพนทองร่วมแข่งขันกีฬา 24 ชั่วโมงจังหวัดร้อยเอ็ดเกมส์
เข้าชม : [483]
10 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอโพนทองเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
กศน.อำเภอโพนทองเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
เข้าชม : [269]
3 / เม.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
ประชาสัมพันธ์ เทียบระดับม.๖ใน๘เดือน
ท่านผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนทอง นำบุคลากรออกประชาสัมพันธ์ เทียบระดับม.๖ใน๘เดือน
เข้าชม : [388]
20 / ม.ค. / 2554 : ข่าวเด่น
วันนี้แดงได้เข้ามาเพิ่มเนื้อหาเรื่องเด่นวันนี้
วันนี้แดงได้เข้ามาเพิ่มเนื้อหาเรื่องเด่นวันนี้
เข้าชม : [537]
19 / ม.ค. / 2554 : ข่าวเด่น
การปิดการอบรมพนักงานราชการ
การปิดการอบรมพนักงานราชการ ของสำนักงานจัดงหวัด
เข้าชม : [544]
27 / เม.ย. / 2551 : ข่าวเด่น
โครงการอบรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์และการใช้งานโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ชนิดท่มีระบบบริหารจัดการเน้อหาอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างเว็บ การจัดแบ่งหมวดหมู่ การรักษาความปลอดภัยรวมถึงประเภทของข้อมูล
เข้าชม : [498]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง
ถนนกำเนิดเพชร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง  จังหวัดนครร้อยเอ็ด  0-43571640
โทรสาร  0-43571640  
k.ninja_15@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด