[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
30 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เมื่อวันที่ 23-36 เมษายน 2556 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา เข้าอบรมโครงการวิทยากรยุวกาชาด เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ได้นำคณะครูเข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรยุวกาชาด ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขยายผลการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชา
เข้าชม : [567]
19 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี เข้าร่วมงานประเพณีวันสงกานต์ลูกหลานกตัญญู ประจำปี ๒๔๔๖ ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด
กศน.อำเภอเมยวดี เข้าร่วมงานประเพณีวันสงกานต์ลูกหลานกตัญญู ประจำปี ๒๔๔๖ ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด
เข้าชม : [899]
18 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี ตรวจเยี่ยมและมอบของฝากเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์
กศน.อำเภอเมยวดี ตรวจเยี่ยมและมอบของฝากเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในเขตอำเภอเมยวดี ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ โดย ผอ.วิไลวรรณได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบของฝากแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ทำให้เจ้าหน้
เข้าชม : [494]
17 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีร่วมแสดงวงดนตรีพื้นเมืองในงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖
กศน.อำเภอเมยวดีร่วมแสดงวงดนตรีพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรมในงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖
เข้าชม : [566]
2 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการเปิดประตูสู่อาเซียน
นางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะครู กศน.ตำบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมยดีเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว) ณ ลาวใต้ แขวงจำปาศัก เมืองปากเซ วันที่ 29-31 มีนาคม 2556
เข้าชม : [770]
28 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีเปิดรับสมัครนักศึกษาจบ ม.6 ใน 8 เดือน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
กศน.อำเภอเมยวดีเปิดรับสมัครนักศึกษาจบ ม.6 ใน 8 เดือน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 สนใจติดต่อ กศน.อำเภอเมยวดีได้ทุกวัน
เข้าชม : [981]
28 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ตรวจรับและลงทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ กศน.ตำบลชุมพร
กศน.อำเภอเมยวดี ตรวจรับและลงทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ กศน.ตำบลชุมพร
เข้าชม : [475]
25 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะครู กศน.ตำบล จัดโครงการเปิดโลกอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2556
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะครู กศน.ตำบล จัดโครงการเปิดโลกอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2556
เข้าชม : [491]
25 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะครู ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.) ณ. โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะครู ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.) ณ. โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
เข้าชม : [559]
24 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอเมยวดี ณ อาคาร กศน.ตำบลชมสะอาด
กศน.อำเภอเมยวดี รับการนิเทศจากต้นสังกัด เพื่อ เตรียมความพร้อม สำหรับการประเมินจาก สมศและ การพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.....ณ กศน.ตำบลชมสะอาด เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
เข้าชม : [588]
18 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนทั้ง สี่ตำบล
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนทั้ง สี่ตำบล
เข้าชม : [494]
12 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมกับชุมชนจัดทีมเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทคัพ
กศน.อำเภอเมยวดี โดยการนำของ ผอ.วิไลวรรร ไชยโสภา ร่วมกับชุมชนจัดทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันกีฬาไทคัพ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
เข้าชม : [1945]
12 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
กศน.อำเภอเมยวดี ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สนามสอบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
เข้าชม : [1067]
12 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด
กศน.อำเภอเมยวดีประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2556 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
เข้าชม : [3303]
12 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีเข้าร่วมอบรมโครงการคนสำราญงานสำเร็จ รุ่น 3 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.อำเภอเมยวดีเข้าร่วมอบรมโครงการคนสำราญงานสำเร็จ รุ่น 3 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [431]
23 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการ \\\"เพิ่มพูนทักษะสถานศึกษา 3D\\\"
นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการ \\\"เพิ่มพูนทักษะสถานศึกษา 3D\\\" โดยมี นายเชิดชัย สารบรรณ ที่ปรึกษา ส.ส.นิรมิต สุจารี เป็นประธานในพิธี
เข้าชม : [1004]
21 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีร่วมงานวันครู ที่โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
กศน.อำเภอเมยวดีร่วมงานวันครู ที่โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
เข้าชม : [3295]
21 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
กศน.อำเภอเมยวดีได้จัดโครงการศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษา หรือการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ ความสามาร
เข้าชม : [693]
10 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยคณะครู กศน.ตำบล ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สังสรรค์ ปีใหม่ วันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๖
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยคณะครู กศน.ตำบล ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สังสรรค์ ปีใหม่ วันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๖
เข้าชม : [632]
8 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี และคณะครูได้จัดค่ายวิชาการ วันที่ ๔ ม.ค. ๕๖
นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี และคณะครูได้จัดค่ายวิชาการ วันที่ ๔ ม.ค. ๕๖ ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
เข้าชม : [625]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/12 ->
<< 10 11 12 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมยวดี
ตำบลเมยวดี  อำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4357-7011 
โทรสาร  0-4357-7011  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด