[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครู ปี 2563
วันครู ปี 2563
เข้าชม : [80]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิ่งมินิมาราธอน วัดศรีมงคล บ้านโป่ง ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี
ประชุมวิ่งมินิมาราธอน วัดศรีมงคล บ้านโป่ง ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [160]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำสัปดาห์ กศน.อำเภอเมยวดี
ประชุมประจำสัปดาห์ กศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [95]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน google class room เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกต
ศึกษาดูงาน google class room เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกต
เข้าชม : [84]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับ นางสาวเพ็ญแก้ว ดวงโย ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี
ต้อนรับ นางสาวเพ็ญแก้ว ดวงโย ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [138]
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนศึกขยาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [151]
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุเมยวดี
19 มิ.ย.61กศน.อ.เมยวดี จัดโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุเมยวดี ที่ กศน.ต.ชมสะอาด
เข้าชม : [155]
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลชมสะอาด หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นกก
18 มิ.ย.61เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลชมสะอาด หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นกก
เข้าชม : [163]
13 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปลูกฝังคนไทย ใส่ใจวินัยจราจร
12 มิ.ย. 2561 กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการปลูกฝังคนไทย ใส่ใจวินัยจราจร โดยมีนายสุริศักดิ์ มงคลชู ผอ.กศน.อำเภอเมยวดีเป็นประธานเปิดโครงการและได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจภูธรเมยวดีเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [162]
13 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจการทำขนมทับทิมกรอบ
กศน.ตำบลบุ่งเลิศจัดอบรมหลักสูตรขนมไทย(การทำขนมทับทิมกรอบ)ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกกศน.ตำบลบุ่งเลิศจัดอบรมหลักสูตรขนมไทย(การทำขนมทับทิมกรอบ)ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หมู่ที่ 3บ้านโป่ง ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดลุ
เข้าชม : [225]
8 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสนใจ"การทำไข่เค็มสมุนไพร"ใบเตยและตะไคร้
จัดกิจกรรมอาชีพกลุ่มสนใจ"การทำไข่เค็มสมุนไพร"ใบเตยและตะไคร้ ณ หมู่3บ้านหนองเดิ่น ต.ชุมพร อ.เมยวดี
เข้าชม : [240]
13 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดโดย กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ กศน.เมยวดี ณ ค่ายลูกเสือนีโอ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561
เข้าชม : [261]
8 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปลูกจิตสำนึก รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กศน.อำเภอเมยวดี โดยการนำของนายสุริศักดิ์ มงคลชู ผู้อำนวยการและคณะครู กศน.อำเภอเมยวดี จัดทำโครงการปลูกจิตสำนึก รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันที่ 6 มี.ค.61 ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [982]
6 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการภาษาอังกฤษ ด้านการสื่อสารด้านอาชีพ (การนวดแผน)
วันที่26ก.พ.-2 มี.ค.61 กศน.ตำบลชุมพร โดยกศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการภาษาอังกฤษ ด้านการสื่อสารด้านอาชีพ (การนวดแผน)
เข้าชม : [147]
14 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดย กศน.เมยวดี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลชุมพร
เข้าชม : [141]
27 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดโดยกศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [154]
26 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหมู่บ้านประชารัฐ มั่นคง ยั่งยืน อำเภอเมยวดี
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนายสุริศักดิ์ มงคลชู ผอ.กศน.อำเภอเมยวดีและคณะ ครุ กศน.ตำบล ร่วมเป็นเกียรติเปิดการอบรมคณะทำงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ตามโครงการหมู่บ้านประชารัฐ มั่นคง ยั่งยืน ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น
เข้าชม : [236]
25 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอาเซียน กศน.อำเภอเมยวดี
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดโดยกศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอาเซียน กศน.อำเภอเมยวดี ระหว่างวันที 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุม กศน. อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [195]
19 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล กศน.อำเภอเมยวดี
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดโดยกศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ระหว่างวันที 19-20 ธันวาคม ณ โรงแรมอุดมทรัพย์จังหวัดมุกดาหาร
เข้าชม : [206]
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประชุมวางแผน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมยวดี
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กศน.อำเภอเมยวดี ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2 /2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [150]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมยวดี
ตำบลเมยวดี  อำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4357-7011 
โทรสาร  0-4357-7011  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด