[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นำโดยนายอำเภอเมยวดี ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นำโดยนายอำเภอเมยวดี ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กศน.อำเภอเมยวดีและประชาชนชาวอำเภอเมยวดีร่วมกันทำความดีเพื่อเถิดพระเกียรติ ฯ
เข้าชม : [180]
3 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ICT
29 - 30 ก.ค. 2560 กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
เข้าชม : [163]
3 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ กศน.ร้อยเอ็ดรวมพลังต่อชีวิตบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ๖๖ ล้านซีซี
นายสุริศักดิ์ มงคลชู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมยวดี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมโครงการ กศน.ร้อยเอ็ดรวมพลังต่อชีวิตบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ๖๖ ล้านซีซีวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [132]
26 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ กศน.อำเภอเมยวดี
20-21 ก.ค.60 ได้รับเกียรติจาก .ผอ.สนิท อาษาธง มาเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงงานให้กับบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี ณ กศน.ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมโดย ผอ.สุริศักดิ์ มงคลชู และคณะบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
เข้าชม : [261]
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 2
กศน.อำเภอเมยวดีจัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 60 ทั้ง 4 ตำบล
เข้าชม : [133]
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีร่วมงานโครงการติดปีกเติมฝัน แบ่งปันให้น้อง
กศน.อำเภอเมยวดีร่วมงานโครงการติดปีกเติมฝัน แบ่งปันให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านโคกสี ต.ชุมพร อ.เมยวดี โดยได้รับเกียรติจากทีมงานช่อง 3 ในการจัดกิจกรรมดีๆให้แก่ชาวพี่น้องอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [234]
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีจัดอบรมอาสาพัฒนาประชาธิปไตย
29 มิ.ย.60 กศน.อำเภอเมยวดีจัดอบรมอาสาพัฒนาประชาธิปไตย นำโดย นายสุริศักดิ์ มงคลชู ผอ.กศน.และคณะบุคลากรจัดกิจกรรม ณ กศน.ตำบลทั้ง 4 ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลชุมพร กศน.ตำบลชมสะอาด กศน.เมยวดี และ กศน.ตำบลบุ่งเลิศ
เข้าชม : [144]
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสิมการเรียนรู้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบล
28 มิ.ย.60 กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการส่งเสิมการเรียนรู้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลทั้ง 4 ตำบล ได้แก่ กศน.ตำบลชุมพร กศน.ตำบลชมสะอาด กศน.ตำบลเมยวดี และกศน.ตำบลบุ่งเลิศ
เข้าชม : [125]
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการยุวกาชาดหลักสูตรยุวกาชาดพื้นฐาน กศน.อำเภอเมยวดี
21-22 มิ.ย.60 กศน.อำเภอเมยวดีได้นำ นศ.มาเข้าค่ายอาสายุวกาชาด ที่ค่ายพนัสบดินทร์ กาฬสินธุ์..นำโดยนายสุริศักดิ์ มงคลชู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมยวดี และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการยุวกาชาดหลักสูตรยุวกาชาดพื้นฐาน กศน.อำเภอเมย
เข้าชม : [407]
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนากาคเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 60 กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการพัฒนากาคเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกศิริ
เข้าชม : [147]
20 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษาภูพาน จ.สกลนคร
กศน.อำเภอเมยวดี ได้นำนักศึกษาเข้าอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษาภูพาน จ.สกลนคร
เข้าชม : [262]
20 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาความคิด ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ STEM
กศน.อำเภอเมยวดี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาความคิด ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ STEM ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด..
เข้าชม : [156]
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเยาวชนร่วมใจ รู้ห่างไกล ป้องกันภัยยาเสพติด
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการเยาวชนร่วมใจ รู้ห่างไกล ป้องกันภัยยาเสพติด โดยมีนายสุริศักดิ์ มงคลชู ผอ.กศน.อำเภอเมยวดีกล่าวเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมกศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [197]
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและ บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
6 มิ.ย. 60 เข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
เข้าชม : [178]
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีมอบหมายให้คณะครูเป็นวิทยากรสอนดอกไม้จันทน์
7 มิ.ย. 60 ได้รับมอบหมายจากนายสุริศักดิ์ มงคลชู ผ.อ กศน.อำเภอเมยวดีใหัเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์และคุณครูจากโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ
เข้าชม : [256]
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลชมสะอาดสอนการทำดอกไม้จันทน์เพื่อถวายฯในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯเปิดสอนตามวันเวลาราชการค่ะ
กศน.ตำบลชมสะอาดสอนการทำดอกไม้จันทน์เพื่อถวายฯในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯเปิดสอนตามวันเวลาราชการค่ะ
เข้าชม : [288]
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบวุฒิบัตรผุ้สำเร็จการศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2560 วันที่ 8 มิ.ย.60 ที่หอประชุม กศน.อ.เมยวดี
พิธีมอบวุฒิบัตรผุ้สำเร็จการศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2560 วันที่ 8 มิ.ย.60 ที่หอประชุม กศน.อ.เมยวดี
เข้าชม : [137]
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมคุณภาพผุ้สูงวัย สุขถาพดี ชีวีเป็นสุข
วันนี้ 30 พ.ค.60 กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพผุ้สูงวัย สุขถาพดี ชีวีเป็นสุข ทีตำบลชมสะอาด ตำบลชุมพร.ตำบลเมยวดี และตำบลบุ่งเลิศ ทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวเมยวดีให้ยุดีมีสุข เป็นโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของพวกเราชาว กศน.อ.เมยวดี
เข้าชม : [189]
23 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย นำโดย นายสุริศักดิฺ มงคลชู ผอ.กศน.และคณะบุคลากรอำเภอเมยวดี จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ หอประชุม กศน.อำเภอเมยดี
เข้าชม : [176]
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านโคกสี หมู่ ๑๑ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นายสุริศักดิ์ มงคลชู ผอ.กศน. ร่วมงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านโคกสี หมู่ ๑๑ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เข้าชม : [309]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมยวดี
ตำบลเมยวดี  อำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4357-7011 
โทรสาร  0-4357-7011  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด