[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
8 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมกิจกรรมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ.โรงเรียนบ้านหนองเดื่น ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ3 พ.ค. 60 คณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดีร่วมกิจกรรมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยได้รับมอบหมายจากท่านสุริศักดิ์ มงคลชู ผอ.กศน.อำเภอเมยวดีให้นำกิจกรรมส่งเสริมการ อ่านออกให้บริการร่วมโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ร้อยเอ็ดเยี่ยมชมกิจ
เข้าชม : [141]
25 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นำโดยนางพิศมัย ชมภูบุตร ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี และคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี และมี นายอำเภอเมยวดี เป็นประธานในพิธี
เข้าชม : [968]
25 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดยนางพิศมัย ชมภูบุตร ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี และคณะบุคลากร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [620]
28 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการค่ายภาษาสู่อาเซียน
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดยนางพิศมัย ชมภูบุตร และบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดีได้นำนักศึกษาเข้าค่ายภาษาสู่อาเซียน วันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เข้าชม : [703]
28 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดยนางพิศมัย ชมภูบุตร ร่วมโครงการร้อยเอ็ดเคลื่นที่พร้อมหน่วยแพทย์อาสา(พอ.สว.)
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโครงการร้อยเอ็ดเคลื่นที่พร้อมหน่วยแพทย์อาสา(พอ.สว.)ณโรงเรียนบ้านหนองสองห้องต.เมยวดีอ.เมยวดีจ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 17 ธันวาคม 255ึ8
เข้าชม : [936]
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี โดย ผอ.พิศมัย ชมภูบุตร ได้นำคณะครู กศน.อำเภอเมยวดี เข้าร่วมถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.อำเภอเมยวดี โดย ผอ.พิศมัย ชมภูบุตร ได้นำคณะครู กศน.อำเภอเมยวดี เข้าร่วมถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [475]
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางพิศมัย ชมภูบุตร ผอ.กศน.และคณะบุคลากร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางพิศมัย ชมภูบุตร ผอ.กศน.และคณะบุคลากร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 ณ.หอประชุมอำเภอเมยวดี วันที่ 3 ธันวาคม 2558
เข้าชม : [911]
18 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และบุคลากร กศน.ร่วมโครงการสร้างแก่นนำประชาธิปไตยชุมชนอำเภอเมยวดี ณ กศน.ตำบลชมสะอาด
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และบุคลากร กศน.ร่วมโครงการสร้างแก่นนำประชาธิปไตยชุมชนอำเภอเมยวดี จัดโดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยปละการเลือกตั้งตำบลชมสะอาด ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กศน.ตำบลชมสะอาด
เข้าชม : [496]
18 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.พร้อมบุคลากรร่วมงาน วันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเมยวดีนำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.พร้อมบุคลากรร่วมงาน วันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [329]
18 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้นำชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC
กศน.เภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. และคณะบุคลากรจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้นำชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC ในวันที่ ๗ สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [344]
3 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 ส.ค มหาราชินี
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 ส.ค มหาราชินี ณ ที่สาธารณประโยชน์โคกสนามบิน หมู่ 11 บ้านโคกสี ตำบลชุมพร
เข้าชม : [500]
16 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.และบุคลากร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมี นายสมบัติ สิทธิสถาพรกุล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ บ้านหนองสองห้อง หมู่ ๑ ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังห
เข้าชม : [512]
16 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รู้ด้วย ช่วยกัน การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกหอมมะลิคุณภาพ
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน. และบุคลากรร่วมการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิคุณภาพ ณ. ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองม้า ต.บุ่งเลิศอ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
เข้าชม : [586]
2 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี เปิดศูนย์เรียนรู้อาชีพ กศน.ตำบลบุ่งเลิศ และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี เปิดศูนย์เรียนรู้อาชีพ กศน.ตำบลบุ่งเลิศ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [481]
1 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รู้ด้วย ช่วยกัน การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกหอมมะลิคุณภาพ
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน. และบุคลากรร่วมการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิคุณภาพ ณ. ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
เข้าชม : [276]
1 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อ ETV ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
บุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อ ETV ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เข้าชม : [208]
29 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วัดคำน้ำจ้าก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมยวดี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วัดคำน้ำจ้าก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [1110]
29 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อ ETV ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
บุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อ ETV ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
เข้าชม : [260]
29 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีร่วมโครงการค่ายยาเสพติดโครงการบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
เมื่อวันที่ 19 -30 มิถุนยน 2558 กศน.อำเภอเมยวดีนำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. กศน.อำเภอเมยวดีร่วมโครงการค่ายยาเสพติดโครงการบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ณ วัดคำน้ำจ๊าก ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [239]
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อ ETV ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
บุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อ ETV ครั้งที่ ๙ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [232]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมยวดี
ตำบลเมยวดี  อำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4357-7011 
โทรสาร  0-4357-7011  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด