[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต นักศึกษา กศน.อำเภอเมยวดี อบรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต นักศึกษา กศน.อำเภอเมยวดี อบรมส่งเสริมประชาธิปไตย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิชัย วิชัย นายกเทศมนตรี ตำบลชมสะอาด เป็นประธานเปิดโครงการค่ะ
เข้าชม : [338]
17 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี รับชมรายการ ETV ครั้งที่ 8 ณ. ห้องประชุม กศน.อำเภอเมยวดี
กศน.อำเภอเมยวดี รับชมรายการ ETV ครั้งที่ 8 ณ. ห้องประชุม กศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [204]
12 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี รับชมรายการ ETV ครั้งที่ 7 ณ. ห้องประชุม กศน.อำเภอเมยวดี
กศน.อำเภอเมยวดี รับชมรายการ ETV ครั้งที่ 7 ณ. ห้องประชุม กศน.อำเภอเมยวดี วันที่ 12 มิถุนายน 2558
เข้าชม : [230]
12 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ. กศน.ตำบลบุ่งเลิศ
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.อำเภอเมยวดีและคณะบุคลากรจัด อบรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ. กศน.ตำบลบุ่งเลิศ โดยมี วัฒนธรรมอำเภอเมยวดีเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
เข้าชม : [313]
12 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมชมรายการ ETV วันพุธ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมชมรายการ ETV วันพุธ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ. ห้องประชุม กศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [188]
5 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมครูผ่าน ETV ครั้งที่๕ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
วันที่ ๕ มิถุนาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเมยวดี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ etv ครั้งที่ ๕ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [249]
5 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ค่ายจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาไทย และตรวจสุขภาพประจำปี ของนักศึกษา กศน.อำเภอเมยวดี
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ค่ายจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาไทย และตรวจสุขภาพประจำปี ของนักศึกษา กศน.อำเภอเมยวดี ณ กศน.ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558
เข้าชม : [262]
5 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมครูผ่าน ETV ครั้งที่๔ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา กศน.อำเภอเมยวดี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ etv ครั้งที่ 4 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [215]
29 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.และคณะบุคลากร จัดโครงการกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ. กศน.ตำบลเมยวดี
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.และคณะบุคลากร จัดโครงการกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ. กศน.ตำบลเมยวดี
เข้าชม : [301]
27 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากรอำเภอเมยวดี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ ETV วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมยวดี
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากรอำเภอเมยวดี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ ETV วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [255]
27 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน. และคณะบุคลากร จัดโครงการศึกษาดูงานศูนย์ฝึกศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน. และคณะบุคลากร จัดโครงการศึกษาดูงานศูนย์ฝึกศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
เข้าชม : [252]
27 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมสาธารณสุขอำเภอเมยวดี
กศน.อำเภอเมยวดี ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมสาธารณสุขอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [280]
27 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา รับการอบรมครูตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา รับการอบรมครูตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV
เข้าชม : [246]
27 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมกิจกรรมอำเภอเมยวดี อำเภอยิ้ม อำเภอแห่งความสุข
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมกิจกรรมอำเภอเมยวดี อำเภอยิ้ม อำเภอแห่งความสุข วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [270]
30 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี เข้าร่วมเวทีฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฎิรูปประเทศไทยของจังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี เข้าร่วมเวทีฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฎิรูปประเทศไทยของจังหวัดร้อยเอ็ดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
เข้าชม : [256]
28 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2558
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2558 ณ . กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [328]
16 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการผู้สูงวัยคือสายใยในครอบครัว ณ วัดศรีสันติธรรม(คำบง) ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ดวันที่ 10 เมษายน 2558
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากร จัดโครงการผู้สูงวัยคือสายใยในครอบครัว ณ วัดศรีสันติธรรม(คำบง) ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ดวันที่ 10 เมษายน 2558
เข้าชม : [1251]
16 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.เมยวดี จัดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ค่านิยม วันที่ 7-9 เมษายน 2558
กศน.เมยวดี จัดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ค่านิยม วันที่ 7-9 เมษายน 2558 ณ วัดศรีสุวรรณาราม ต.โคกสี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
เข้าชม : [377]
3 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีร่วมงานวันสงกรานต์ประเพณีไทย ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ หอ ประชุมอำเภอเมยวดี
กศน.อำเภอเมยวดีร่วมงานวันสงกรานต์ประเพณีไทย ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ หอ ประชุมอำเภอเมยวดี รดน้ำดำหัวนายอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [342]
2 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. และคณะบุคลากร ร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. และคณะบุคลากร ร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน-๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดศรีสันติธรรม ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จั
เข้าชม : [425]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมยวดี
ตำบลเมยวดี  อำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4357-7011 
โทรสาร  0-4357-7011  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด