[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
27 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายสมบัติ สิทธิสถาพรกุล นายอำเภอเมยวดีเป็นประธานในพิธี
กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายสมบัติ สิทธิสถาพรกุล นายอำเภอเมยวดีเป็นประธานในพิธีทั้งนี้เป็นการรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนตระหนักและใส่ใจการปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจร เพื่อลดการสูญ
เข้าชม : [962]
26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. และคณะบุคลากรเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลชมสะอาด) หมู่ 8 บ้านปากช่องสามัคคี ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ โดยมี นายสมบัติ สิทธิสถาพรกุล นายอำเภอเมยวดี
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน. และคณะบุคลากรเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลชมสะอาด) หมู่ 8 บ้านปากช่องสามัคคี ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ โดยมี นายสมบัติ สิทธิสถาพรกุล นายอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [473]
25 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ประเมินผลการปฎิบัติงานของครูผู้สอนคนพิการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 25 มีนาคม 2558
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ประเมินผลการปฎิบัติงานของครูผู้สอนคนพิการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 25 มีนาคม 2558
เข้าชม : [345]
25 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ร่วมรวม ๖,๐๐๐ ดวงใจ ถวายพระพรชัย ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา และบุคลากร ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ร่วมรวม ๖,๐๐๐ ดวงใจ ถวายพระพรชัย ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
เข้าชม : [1365]
23 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี เปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้งตำบลชมสะอาด
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี เปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้งตำบลชมสะอาด ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 โดยมี ประธานในพิธี นายสมบัติ สิทธิสถาพรกุล นายอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [251]
23 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีประชุมคณะกรรมการบ้านหนังสืออัจฉริยะทั้ง 4 ตำบลในวันที่ 17 มีนาคม 2558
กศน.อำเภอเมยวดีประชุมคณะกรรมการบ้านหนังสืออัจฉริยะทั้ง 4 ตำบลในวันที่ 17 มีนาคม 2558
เข้าชม : [214]
19 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. และบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี เข้ารับการอบรมตาม โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๑๖- ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงา
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. และบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี เข้ารับการอบรมตาม โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๑๖- ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงา
เข้าชม : [265]
2 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.และบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุม กศน.อำเภอเมยวดี
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.และบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุม กศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [446]
2 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. เมยวดี และคณะบุคลากร จัดโครงการทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ. เมยวดี และคณะบุคลากร จัดโครงการทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 24 มกราคม 2558
เข้าชม : [453]
20 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากรอำเภอเมยวดี ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากรอำเภอเมยวดี ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
เข้าชม : [548]
20 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน.หนึ่งอาชีพ" การทำข้าวเหนี่ยวปิ้งและการทำขนมทับกรอบ วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ กศน.ตำบลชมสะอาด
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะครูบุคลากร กศน. เมยวดี จัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน.หนึ่งอาชีพ" การทำข้าวเหนี่ยวปิ้งและการทำขนมทับทิมกรอบ วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ กศน.ตำบลชมสะอาด
เข้าชม : [354]
14 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน.หนึ่งอาชีพ" การทำขนมจีนน้ำยากระทิ และการทำสาคูไส้หมู วันที่ 13 มกราคม 2558 ณ กศน.ตำบลเมยวดี
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน.หนึ่งอาชีพ" การทำขนมจีนน้ำยากระทิ และการทำสาคูไส้หมู วันที่ 13 มกราคม 2558 ณ กศน.ตำบลเมยวดี
เข้าชม : [471]
14 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน.หนึ่งอาชีพ" การทำนมถั่วเหลืองและการทำขนมกรอบแก้ว วันที่ 13 มกราคม 2558 ณ กศน.ตำบลชุมพร
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน.หนึ่งอาชีพ" การทำนมถั่วเหลืองและการทำขนมกรอบแก้ว วันที่ 13 มกราคม 2558 ณ กศน.ตำบลชุมพร
เข้าชม : [643]
14 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ" การทำขนมโดนัทจิ๋ว และการทำกล้วยฉาบอบเนย วันที่ 12 มกราคม 2558 ณ กศน.ตำบลบุ่งเลิศ
กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ" การทำขนมโดนัทจิ๋ว และการทำกล้วยฉาบอบเนย วันที่ 12 มกราคม 2558 ณ กศน.ตำบลบุ่งเลิศ
เข้าชม : [2211]
8 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีร่วมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ
กศน.อำเภอเมยวดีร่วมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [289]
8 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีกรอกแบบสำรวจความต้องการเรียนรู้ประชาชนนอกระบบโรงเรียน
กศน.อำเภอเมยวดีกรอกแบบสำรวจความต้องการเรียนรู้ประชาชนนอกระบบโรงเรียน
เข้าชม : [374]
9 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.และบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหกรรม กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.และบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหกรรม กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2557 ณ สนามราชนาวี สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เข้าชม : [1153]
2 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมยวดี พร้อมคณะครู
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมยวดี พร้อมคณะครู เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ณ ค่า
เข้าชม : [696]
14 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมยวดี พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี
นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมยวดี พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [681]
13 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ถนนปรองดอง โคกสีเมยวดี ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2557
กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ถนนปรองดอง โคกสีเมยวดี ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2557
เข้าชม : [708]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมยวดี
ตำบลเมยวดี  อำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4357-7011 
โทรสาร  0-4357-7011  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด