[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
8 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านหนองโน ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี โดยมีนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน. และคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมเคลื่อนที่ วันที่7 สิงหาคม 2557
จังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านหนองโน ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี โดยมีนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน. และคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมเคลื่อนที่ วันที่ 7 สิงหาคม 2557
เข้าชม : [1795]
8 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน. และคณะบุคลการ นักศึกษา กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬา กศน.ร้อยเอ็ดเกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗
นายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นปรธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มหกรรมกีฬา กศน.ร้อยเอ็ดเกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชก
เข้าชม : [523]
22 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 5/2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิไลศักดิ์ ศรีดามณี ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2557
กศน.อำเภอเมยวดี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 5/2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิไลศักดิ์ ศรีดามณี ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางเบญจวรรณ ผลินยศ วิทยาก
เข้าชม : [2261]
4 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดออกนิเทศและติดตามผล กศน.อำเภอเมยวดี กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ. กศน.ตำบลทั้ง 4 ตำบล
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดออกนิเทศและติดตามผล กศน.อำเภอเมยวดี กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ. กศน.ตำบลทั้ง 4 ตำบล
เข้าชม : [662]
27 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยบูรณาการ กศน.อำเภอเมยวดี สร้างความรัก สามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์ วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ บ้านโคกศิริ หมู่ 11 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยบูรณาการกศน.อำเภอเมยวดี สร้างความรัก สามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์ วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ บ้านโคกศิริ หมู่ 11 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้
เข้าชม : [1369]
25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมกิจกรรมเสวนาหาทางออกประเทศไทย ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 25 มิถุนายน 2557
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.อำเภอเมยวดีและ คณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมเสวนาหาทางออกประเทศไทย ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ตามแผนปรองดองสมานฉันท์ "สร้างสุข สงบ ไปด้วยกัน"
เข้าชม : [1056]
24 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการภาษาสู่อาเซียน
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการภาษาสู่อาเซียน ณ เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ว้นที่ 19 มิถุนายน 2557
เข้าชม : [1106]
24 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี สร้างความรัก สามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์ วันที่ 18 มิถุนายน 2557
กศน.อำเภอเมยวดี สร้างความรัก สามัคคี ปรองดอง และสมานฉันท์ วันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [621]
24 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการค่ายวิชาการ วันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 ณ เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการค่ายวิชาการ วันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 ณ เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [784]
27 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการรวมพลคน กศน. เพื่อประชาธิปไตย
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากรอำเภอเมยวดีจัดโครงการรวมพลคน กศน. เพื่อประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [753]
17 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2556
กศน.อำเภอเมยวดี รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2556 เข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว
เข้าชม : [372]
17 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรอำเภอเมยวดี เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพจำหน่ายสินค้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
บุคลากรอำเภอเมยวดี เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพจำหน่ายสินค้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [394]
17 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี สอบปลายภาคนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556
กศน.อำเภอเมยวดี สอบปลายภาคนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2556
เข้าชม : [1065]
13 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-9 กุุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดชลบุรี
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-9 กุุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดชลบุรี
เข้าชม : [335]
13 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2556
นางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดีเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ณ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [294]
13 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการปฎิบัติการการจัดโครงงาน ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
นางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการปฎิบัติการการจัดโครงงาน ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [310]
29 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมแข่งขันสุดยอด กศน.จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 2 ปี 2557
นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี และคณะบุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมประกวดแข่งขันความเป็นสุดยอด กศน.
เข้าชม : [615]
29 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.สู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๗
กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.สู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๕๗
เข้าชม : [330]
29 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการศึกษาต่อ ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี
นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการศึกษาต่อ ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [290]
22 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการกศน.เมยวดี และบุคลากรครู นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน กศน.สัญจร 2557 \\\"มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพอาเซียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ\\\"
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการกศน.เมยวดี และบุคลากรครู นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน กศน.สัญจร 2557 \\\"มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพอาเซียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ\\\"
เข้าชม : [1495]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมยวดี
ตำบลเมยวดี  อำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4357-7011 
โทรสาร  0-4357-7011  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด