[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
22 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากร จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย วันที่ 21 มกราคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากร จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย วันที่ 21 มกราคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [348]
22 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครู 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชาแม่และครูแห่งแผ่นดิน ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
วันครู 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชาแม่และครูแห่งแผ่นดิน ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
เข้าชม : [1323]
22 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากร จัดโครงการอบรมให้ความรู้โทษพิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากร จัดโครงการอบรมให้ความรู้โทษพิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด ในระว่างวันที่ 14 มกราคม 2556 ณ. หอประชุมอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [344]
22 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีประเมินแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมยวดีประเมินแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าชม : [394]
22 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม ณ.หอประชุมเทศบาลอำเภอเมยวดี
นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี และคณะบุคลากร จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม ณ.หอประชุมอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [247]
22 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากรจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [322]
9 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน เสริมสร้างทักษะ วันที่ ๙ มกราคม 2557 ณ.กศน.อำเภอเมยวดี
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน เสริมสร้างทักษะ วันที่ ๙ มกราคม 2557 ณ. กศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [298]
28 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมปล่อยแถวและเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันอุบัติเหตุฯช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมปล่อยแถวและเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 พร้อมกันนี้ในระหว่างออกเยี่ยมจุดตรวจคณะครู กศน.ได้มอบของฝากเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
เข้าชม : [383]
28 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีจัดกิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่รู้เลี่ยงเอดส์และเพศศึกษา
กศน.อำเภอเมยวดี จัดกิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่รู้เลี่ยงเอดส์ และเพศศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงปัญหา และได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์โรคเอดส์ในปัจจุบัน
เข้าชม : [324]
28 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการ กศน.อำเภอเมยวดีขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร
กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการ กศน.อำเภอเมยวดีขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ตามนโยบายของรัฐบาล ว่า “ ก้าวสู้ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”
เข้าชม : [359]
6 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมยวดี พร้อมคณะ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมยวดี พร้อมคณะบุคลากร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ็ด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
เข้าชม : [474]
21 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2556
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2556 พร้อมส่งนางนพมาศและกระทงเข้าประกวดในครั้งนี้ด้วย ที่อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [1082]
18 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [431]
11 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมงานกฐินอำเภอนำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมยวดีพร้อมคณะครู กศน. ร่วมทอดกฐินอำเภอ ณ วันคู่เมือง ตำบลเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.อำเภอเมยวดีร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมงานกฐินอำเภอนำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมยวดีพร้อมคณะครู กศน. ร่วมทอดกฐินอำเภอ ณ วันคู่เมือง ตำบลเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [1362]
30 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สามประสานร่วมใจ ใส่ใจพื้นที่ กศน.
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยท่านอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมยวดี นำทีมบุคลากรออกรับสมัครนักศึกษา พื้นที่บ้านหนองสองห้อง ตำบลเมยวดี โดยบูรณาการหน่วยงานจากสามฝ่าย ประกอบด้วย อำเภอ เทศบาลตำบลเมยวดี และ กศน.อำเภอเมยวดี วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
เข้าชม : [1354]
29 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดีเข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” และวางพวงมาลา ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมยวดี ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเ
เข้าชม : [379]
29 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดี รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วัดป่าหนองเดิ่นชุมพร
กศน.อำเภอเมยดี นำโดยนายปกรณ์ คามวัลย์ และคณะบุคลากรอำเภอเมยวดี ร่วมปลูกป่าในโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดี รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วัดป่าหนองเดิ่นชุมพร
เข้าชม : [1051]
29 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\\\"ร่วมด้วยช่วยกัน\\\" กำนันตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2556 กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา (ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี) นายบุญช่วย มหิวรรณ (กำนันตำบลบุ่งเลิศ)นำบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี ออกรับสมัครนักศึกษา พื้นที่ตำบลบุ่งเลิศ บ้านโป่ง บ้านโนนสวรรค์ และบ้านคำนางตุ้ม ได้รับความร่วมมือจากผู้น
เข้าชม : [1332]
17 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สายธารการเรียนรู้หลั่งไหลสู่ กศน.อำเภอเมยวดี
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย ผอ.วิไลวรรณ ไชยโสภา ดำเนินการออกรับสมัครนักศึกษาท่ามกลางสายฝน
เข้าชม : [518]
15 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการปี่ยมสุข ยุคนายอำเเภอ อิทธิพล กศน.อำเภอเมยวดี
วันที่ 14 ต.ค. 2556 กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ (นายอำเภอเมยวดี)และนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน.พร้อมนายกเทศมนตรี นายทองม้วน พันศรี กำนันตำบลชมสะอาด และผู้นำชุมชน เปิดประตูสู่การเรียนรู้ออกรับสมัครนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2/2
เข้าชม : [1598]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมยวดี
ตำบลเมยวดี  อำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4357-7011 
โทรสาร  0-4357-7011  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด