[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
11 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลุยถึงที่บริการเปี่ยมสุข ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี วันที่ 10 ตุลาคม 2556
กศน.อำเภอเมยวดี โดยการนำของนายทองสม วราบุรณ์ กำนันตำบลชุมพร และคณะครู กศน.อำเภอเมยวดี ออกเดินเท้าเคาะประตูบ้านรับสมัครนักศึกษา พื้นที่ หมู่ 1,4,8,12 ตำบลชุมพร
เข้าชม : [406]
10 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี ออกพื้นที่รับนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556 พื้นที่บ้านโคกสี ตำบลชุมพร
กศน.อำเภอเมยวดี ออกพื้นที่รับนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556 พื้นที่บ้านโคกสี ตำบลชุมพร
เข้าชม : [757]
9 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลุยถึงที่สุดยอด กศน.อำเภอเมยวดี
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมยวดี พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี นำวงดนตรีพื้นบ้าน \\\\\\\"วงกระทิงห่าว\\\\\\\" กศน.อำเภอเมยวดี ออกประชาสัมพันธ์เคาะประตูบ้านรับสมัครนักศึกษา กศน. ในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองแวงห้วยทราย
เข้าชม : [1442]
9 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอเมยวดีประจำภาคเรียนที่ 2/2556
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย ผอ.วิไลวรรณ ไชยโสภา พร้อมคณะครู กศน.อำเภอเมยวดี ออกรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556 พื้นที่ บ้านชุมชนบ้านหนองเดิ่น ตำบลชุมพร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556
เข้าชม : [548]
4 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมพันธไมตรี ครอบครัวเมยวดี สิ้นปีงบประมาณ 2556 ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมพันธไมตรี ครอบครัวเมยวดี สิ้นปีงบประมาณ 2556 ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [758]
4 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดีร่วมโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดีร่วมโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556
เข้าชม : [1348]
24 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีรายงานการเกิดวาตภัย ณ กศน.อำเภอเมยวดี ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556
กศน.อำเภอเมยวดีรายงานการเกิดวาตภัย ณ กศน.อำเภอเมยวดี ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 เวลาประมาณ 22.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารสำนักงานอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเมยวดี และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเมยวด
เข้าชม : [729]
9 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี พร้อมคณะบุคลากรร่วมแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ จังหวัดหนองคาย วันที่ 5-8 กันยายน 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย
กศน.อำเภอเมยวดี พร้อมคณะบุคลากรร่วมแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ จังหวัดหนองคาย วันที่ 5-8 กันยายน 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย
เข้าชม : [1434]
4 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลการ กศน.อำเภอเมยวดี รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในวันที่ 2 กันยายน 2556 ณ. กศน.อำเภอเมยวดี
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะบุคลการ กศน.อำเภอเมยวดี รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในวันที่ 2 กันยายน 2556 คณะกรรมการผู้ประเมินโดย นายถวาย เจริญกรศรี และนางสาวสุดาวดี ดีอินทร์ ผอ. กศน.อำเภอธวัชบุรี เป็นกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
เข้าชม : [2240]
14 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมยวดี พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556
นางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมยวดี พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [687]
30 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี ติดป้ายรณรงค์ประชาธิปไตยอนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือ ในกศน.อำเภอเมยวดี และกศน.ทั้งสี่ตำบลคือ กศน.ตำบลเมยวดี,กศน.ตำบุ่งเลิศ,กศน.ตำบลชมสะอาด,กศน.ชุมพร
กศน.อำเภอเมยวดี ติดป้ายรณรงค์ประชาธิปไตยอนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือ ในกศน.อำเภอเมยวดี และกศน.ทั้งสี่ตำบลคือ กศน.ตำบลเมยวดี,กศน.ตำบุ่งเลิศ,กศน.ตำบลชมสะอาด,กศน.ชุมพร
เข้าชม : [1710]
26 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะครู กศน.ตำบลจัด โครงการ กศน.อำเภอเมยวดีปลูกป่า ๘๐๐ ล้านต้น ๘๐ พรรษา มหาราชินี ณ วัดป่าศรีเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภาและคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการ กศน.อำเภอเมยวดีปลูกป่า ๘๐๐ ล้านต้น ๘๐ พรรษา มหาราชินี ณ วัดป่าศรีเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [1105]
8 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดย นางจุฑามาศ กกแก้ว ครูอาสาฯ และนางสาวพรอุมา ศิริกิจ หัวหน้า กศน.ตำบลชมสะอาด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการสอนเสริมการวิจัยในชุมชน แก่ นักศึกษาจบ ม.๖ ใน ๘ เดือน ในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมยวดี
กศน.อำเภอเมยวดีนำโดย นางจุฑามาศ กกแก้ว ครูอาสาฯ และนางสาวพรอุมา ศิริกิจ หัวหน้า กศน.ตำบลชมสะอาด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอเมยวดี จัดโครงการสอนเสริมการวิจัยในชุมชน แก่ นักศึกษาจบ ม.๖ ใน ๘ เดือน ในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมยวดี
เข้าชม : [1846]
27 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน และคณะครู กศน.นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ ณ ค่ายดักแด้โดโด้ อ.ธวัชบุรี
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา ผอ.กศน และคณะครู กศน.ตำบล ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ ณ ค่ายดักแด้โดโด้ อ.ธวัชบุรี
เข้าชม : [2725]
18 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม \"ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด\"อำเภอเมยวดี ระหว่างวันที่ 17 - 25 มิ.ย.56
กศน.อำเภอเมยวดี ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม \"ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด\" อำเภอเมยวดีระหว่างวันที่ 17 - 25 มิ.ย.56
เข้าชม : [478]
18 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมให้ความเห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา
เข้าชม : [444]
17 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมคณะครู กศน.อำเภอเมยวดี ณหอประชุมอำเภอเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.อำเภอเมยวดีจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมคณะครู กศน.อำเภอเมยวดี ณหอประชุมอำเภอเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [903]
14 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีและกศน.ตำบลชมสะอาด ร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลชมสะอาด จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๕๖ ณ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน.อำเภอเมยวดีและกศน.ตำบลชมสะอาด ร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลชมสะอาด จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๕๖ ณ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [2337]
31 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา จัดโครงการปฐมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางวิไลวรรณ ไชยโสภา จัดโครงการปฐมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ มอบประกาศนียบัตรโดยนายอำเภอ ว่าที่ ร.ต. อิทธิพล บุบผะศิริ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เข้าชม : [1305]
22 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะครู กศน.ตำบล อำเภอเมยวดี ร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีชัย ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
กศน. อำเภอเมยวดี นำโดยนางวิไลวรรณ ไชยโสภา และคณะครู กศน.ตำบล อำเภอเมยวดี ร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีชัย ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [709]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมยวดี
ตำบลเมยวดี  อำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4357-7011 
โทรสาร  0-4357-7011  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด