[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
16 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565รายละเอียดตามเอกสารนี้https://drive.google.com/file/d/1Kh08m1L8bn1IujblCE0setD_JeEqoVbg/view?usp=sharing
เข้าชม : [185]
14 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางสาวเพ็ญแก้ว ดงโย ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี และบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดฝึกอบรม "โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน" ระดับสถานศึกษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมยวดี จังหว
เข้าชม : [180]
16 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1
วันที่ 15 -17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวเพ็ญแก้ว ดงโย ผู้อวยการ กศน.อำเภอเมยวดี และนายปิยะณัฐ สงวนรัตน์ ครู คศ.1 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [233]
9 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวางแผนการปฎิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
กศน.อำเภอเมยวดี นำโดย นางสาวเพ็ญแก้ว ดงโย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมยวดี พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอเมยวดี ประชุม เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 วิเคราะห์การปฏิบัติงานในปีงบประมาณท่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา และดำเนินการนโยบายต่อไป
เข้าชม : [253]
25 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบสื่อการเรียน -เยี่ยมบ้านนักศึกษากศน.
นางสาวเพ็ญแก้ว ดงโย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมยวดี มอบหมายให้ ครูกศน.อำเภอเมยวดี ลงพื้นที่มอบสื่อการเรียน -เยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อทราบปัญญาและนำมาวิเคราห์ผู้เรียนรายบุคคล ระหว่างวันที่ 1-25 สิงหาคม 2564
เข้าชม : [298]
7 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [298]
1 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
กศน.อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ https://docs.google.com/forms/d/1ZTmJPQ76Ht78
เข้าชม : [303]
25 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมจิตอาสา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางสาวเพ็ญแก้ว ดงโย ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี พร้อมด้วย นางสาวนิภาพร บุญสร้อย ครูผู้ช่วย ,นางสาวพรอุมา ศิริกิจ ครู กศน.ตำบล ,นางขวัญข้าว นนทสิทธิ์ ครู กศน.ตำบล ,นางขวัญตา แสงสุข ครู กศน.ตำบล และนางเบญจมาศ แสงประเสริฐ ครู กศน.ตำบล เ
เข้าชม : [301]
20 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือ ผู้รับบริการหรือมาติดต่อกับ กศน.อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องดำเนินการ ขอบคุณค่ะ
ขอความร่วมมือ ผู้รับบริการหรือมาติดต่อกับ กศน.อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องดำเนินการ ขอบคุณค่ะ
เข้าชม : [269]
20 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 กศน.อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนางสาวเพ็ญแก้ว ดงโย ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี พร้อมคณะครู กศน.อำเภอเมยวดี รับการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ กศน.ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [246]
12 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กศน.อำเภอเมยวดี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้ง 3 ระดับ -ประถมศึกษา -มัธยมศึกษาตอนต้น -มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป #เรียนฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย #สนใ
เข้าชม : [357]
8 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19
วิธีการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19
เข้าชม : [384]
8 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563
เข้าชม : [310]
3 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการจิตอาสา พัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กศน.อำเภอเมยวดี
กิจกรรมโครงการจิตอาสา พัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กศน.อำเภอเมยวดี วันที่ 30-31 มกราคม 2563
เข้าชม : [340]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 28 ม.ค.63 เวลา 15.30 น. ณ วัดศรีสันติธรรม บ้านโคกสี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 28 ม.ค.63 เวลา 15.30 น. ณ วัดศรีสันติธรรม บ้านโคกสี
เข้าชม : [297]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเพิ่มผลผลิตการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเพิ่มผลผลิตการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [310]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบกลางภาค 23-24 มกราคม 2563 กศน.อำเภอเมยวดี
สอบกลางภาค 23-24 มกราคม 2563 กศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [154]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้สูงอายุ กศน.อำเภอเมยวดี
ผู้สูงอายุ กศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [154]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เคารพธงชาติ กศน.อำเภอเมยวดี
เคารพธงชาติ กศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [124]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบสื่อหนังสือ สื่อการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
มอบสื่อหนังสือ สื่อการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
เข้าชม : [96]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมยวดี
ตำบลเมยวดี  อำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4357-7011 
โทรสาร  0-4357-7011  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด