[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
25 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบสื่อการเรียน -เยี่ยมบ้านนักศึกษากศน.
นางสาวเพ็ญแก้ว ดงโย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมยวดี มอบหมายให้ ครูกศน.อำเภอเมยวดี ลงพื้นที่มอบสื่อการเรียน -เยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อทราบปัญญาและนำมาวิเคราห์ผู้เรียนรายบุคคล ระหว่างวันที่ 1-25 สิงหาคม 2564
เข้าชม : [32]
7 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [43]
1 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
กศน.อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ https://docs.google.com/forms/d/1ZTmJPQ76Ht78
เข้าชม : [57]
25 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมจิตอาสา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางสาวเพ็ญแก้ว ดงโย ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี พร้อมด้วย นางสาวนิภาพร บุญสร้อย ครูผู้ช่วย ,นางสาวพรอุมา ศิริกิจ ครู กศน.ตำบล ,นางขวัญข้าว นนทสิทธิ์ ครู กศน.ตำบล ,นางขวัญตา แสงสุข ครู กศน.ตำบล และนางเบญจมาศ แสงประเสริฐ ครู กศน.ตำบล เ
เข้าชม : [76]
20 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือ ผู้รับบริการหรือมาติดต่อกับ กศน.อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องดำเนินการ ขอบคุณค่ะ
ขอความร่วมมือ ผู้รับบริการหรือมาติดต่อกับ กศน.อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องดำเนินการ ขอบคุณค่ะ
เข้าชม : [59]
20 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 กศน.อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนางสาวเพ็ญแก้ว ดงโย ผอ.กศน.อำเภอเมยวดี พร้อมคณะครู กศน.อำเภอเมยวดี รับการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ กศน.ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม : [73]
12 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมยวดีประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กศน.อำเภอเมยวดี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้ง 3 ระดับ -ประถมศึกษา -มัธยมศึกษาตอนต้น -มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป #เรียนฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย #สนใ
เข้าชม : [135]
8 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19
วิธีการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19
เข้าชม : [154]
8 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563
เข้าชม : [169]
3 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการจิตอาสา พัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กศน.อำเภอเมยวดี
กิจกรรมโครงการจิตอาสา พัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กศน.อำเภอเมยวดี วันที่ 30-31 มกราคม 2563
เข้าชม : [161]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 28 ม.ค.63 เวลา 15.30 น. ณ วัดศรีสันติธรรม บ้านโคกสี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 28 ม.ค.63 เวลา 15.30 น. ณ วัดศรีสันติธรรม บ้านโคกสี
เข้าชม : [169]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเพิ่มผลผลิตการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเพิ่มผลผลิตการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [166]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบกลางภาค 23-24 มกราคม 2563 กศน.อำเภอเมยวดี
สอบกลางภาค 23-24 มกราคม 2563 กศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [80]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้สูงอายุ กศน.อำเภอเมยวดี
ผู้สูงอายุ กศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [74]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เคารพธงชาติ กศน.อำเภอเมยวดี
เคารพธงชาติ กศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [55]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบสื่อหนังสือ สื่อการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
มอบสื่อหนังสือ สื่อการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
เข้าชม : [41]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครู ปี 2563
วันครู ปี 2563
เข้าชม : [36]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิ่งมินิมาราธอน วัดศรีมงคล บ้านโป่ง ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี
ประชุมวิ่งมินิมาราธอน วัดศรีมงคล บ้านโป่ง ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [59]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำสัปดาห์ กศน.อำเภอเมยวดี
ประชุมประจำสัปดาห์ กศน.อำเภอเมยวดี
เข้าชม : [41]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน google class room เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกต
ศึกษาดูงาน google class room เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกต
เข้าชม : [34]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมยวดี
ตำบลเมยวดี  อำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4357-7011 
โทรสาร  0-4357-7011  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด