เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

อังคาร ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2555


กศน.อำเภอเมยวดี ขอประชาสัมพันธ์การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอเมยวดีในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
ณ สนามสอบ กศน.อำเภอเมยวดี โดยมีนักศึกษาที่คาดว่าจะจบหลักสูตรในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ที่จะต้องเข้ารับการทดสอบ
ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตนเองได้ที่ กศน.อำเภอเมยวดี (043-577011) หรือ ครู กศน.ตำบลทุกคน

เข้าชม : 1019


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 24 / ม.ค. / 2555
      การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 24 / ม.ค. / 2555