[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

แนะนำยอดนักอ่าน : ทั้งหมด
  

2 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 นาที่แห่งความรู้ ("มงคลวัตร" วิถีปฏิบัติชีวิตคนเมือง)
ห้องสมุด 4 G WOW 24 ชม.
เข้าชม : [409]
27 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 นาที่แห่งความรู้ (ออกกำลังกาย)
ห้องสมุด 4 G WOW 24 ชม.
เข้าชม : [152]
27 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 นาที่แห่งความรู้ (ผลไม้อบแห้ง)
ห้องสมุด 4 G WOW 24 ชม.
เข้าชม : [191]
27 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 นาที่แห่งความรู้ (ผักและผลไม้มีใย)
ห้องสมุด 4 G WOW 24 ชม.
เข้าชม : [160]
27 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 นาที่แห่งความรู้ (มะเร็งผิวหนัง)
ห้องสมุด 4 G WOW 24 ชม.
เข้าชม : [95]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0-4351-1199 e-mail : roiet@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด