พัฒนาโปรแกรมโดย อดิศักดิ์ คัมภีระ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี โทร 089 6252 183 e-Mail : adisak1960@hotmai.com /// สุริยะ วิไลวงศ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย แก้ไข