ประวัติเทคโนโลยีทางการศึกษา

 เมื่อ : 31 สิงหาคม 2558 09:50:46     เปิดอ่าน 478    Share   


 คลิป VDO อื่นๆ

 
โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  [ เมื่อ : 15 พฤษภาคม 2561   เปิดอ่าน : 24]
 
ถั่วป่านทอง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ถั่วปานทองขึั้นเครื่องบิน  [ เมื่อ : 18 ธันวาคม 2560   เปิดอ่าน : 85]
 
การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  [ เมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2560   เปิดอ่าน : 112]
 
สายใย กศน. ตอน การจัดการศึกษา กศน. ในสถานพินิจฯ  [ เมื่อ : 22 มิถุนายน 2560   เปิดอ่าน : 861]
 
ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา...  [ เมื่อ : 06 มิถุนายน 2560   เปิดอ่าน : 136]