Did You Know...?

 เมื่อ : 01 ธันวาคม 2558 08:44:56     เปิดอ่าน 516    Share   


Did You Know...? คุณรู้หรือไม่ นั่งติดต่อกันนานๆมีอันตรายอย่างไร?


 

 คลิป VDO อื่นๆ

 
hacked by aj4x  [ เมื่อ : 22 มิถุนายน 2560   เปิดอ่าน : 127]
 
ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา...  [ เมื่อ : 06 มิถุนายน 2560   เปิดอ่าน : 67]
 
ไวรัสเรียกค่าไถ่ 2017 WannaCry อธิบาย และวิธีป้องกัน  [ เมื่อ : 01 ธันวาคม 2558   เปิดอ่าน : 626]
 
โครงสร้างหลักสูตร กศน.2551 DIY  [ เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2558   เปิดอ่าน : 913]
 
ประวัติเทคโนโลยีทางการศึกษา  [ เมื่อ : 31 สิงหาคม 2558   เปิดอ่าน : 420]