ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา...

 เมื่อ : 06 มิถุนายน 2560 10:44:26     เปิดอ่าน 46    Share   


โครงการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิป VDO อื่นๆ

 
การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ เมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2560   เปิดอ่าน : 8]
 
สายใย กศน. ตอน การจัดการศึกษา กศน. ในสถานพินิจฯ  [ เมื่อ : 22 มิถุนายน 2560   เปิดอ่าน : 42]
 
ไวรัสเรียกค่าไถ่ 2017 WannaCry อธิบาย และวิธีป้องกัน  [ เมื่อ : 01 ธันวาคม 2558   เปิดอ่าน : 615]
 
Did You Know...?  [ เมื่อ : 01 ธันวาคม 2558   เปิดอ่าน : 504]
 
โครงสร้างหลักสูตร กศน.2551 DIY  [ เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2558   เปิดอ่าน : 885]