สายใย กศน. ตอน การจัดการศึกษา กศน. ในสถานพินิจฯ

 เมื่อ : 22 มิถุนายน 2560 18:37:20     เปิดอ่าน 32    Share   


 https://www.youtube.com/watch?v=_jdKoSAuIJM

 คลิป VDO อื่นๆ

 
ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา...  [ เมื่อ : 06 มิถุนายน 2560   เปิดอ่าน : 42]
 
ไวรัสเรียกค่าไถ่ 2017 WannaCry อธิบาย และวิธีป้องกัน  [ เมื่อ : 01 ธันวาคม 2558   เปิดอ่าน : 610]
 
Did You Know...?  [ เมื่อ : 01 ธันวาคม 2558   เปิดอ่าน : 501]
 
โครงสร้างหลักสูตร กศน.2551 DIY  [ เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2558   เปิดอ่าน : 883]
 
ประวัติเทคโนโลยีทางการศึกษา  [ เมื่อ : 31 สิงหาคม 2558   เปิดอ่าน : 400]