สายใย กศน. ตอน การจัดการศึกษา กศน. ในสถานพินิจฯ

 เมื่อ : 22 มิถุนายน 2560 18:37:20     เปิดอ่าน 90    Share   


 https://www.youtube.com/watch?v=_jdKoSAuIJM

 คลิป VDO อื่นๆ

 
ถั่วป่านทอง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด  [ เมื่อ : 18 ธันวาคม 2560   เปิดอ่าน : 34]
 
การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ เมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2560   เปิดอ่าน : 66]
 
ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา...  [ เมื่อ : 06 มิถุนายน 2560   เปิดอ่าน : 74]
 
ไวรัสเรียกค่าไถ่ 2017 WannaCry อธิบาย และวิธีป้องกัน  [ เมื่อ : 01 ธันวาคม 2558   เปิดอ่าน : 635]
 
Did You Know...?  [ เมื่อ : 01 ธันวาคม 2558   เปิดอ่าน : 530]