ถั่วป่านทอง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ถั่วปานทองขึั้นเครื่องบิน

 เมื่อ : 18 ธันวาคม 2560 10:27:51     เปิดอ่าน 85    Share   


 คลิป VDO อื่นๆ

 
โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  [ เมื่อ : 15 พฤษภาคม 2561   เปิดอ่าน : 24]
 
การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  [ เมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2560   เปิดอ่าน : 112]
 
สายใย กศน. ตอน การจัดการศึกษา กศน. ในสถานพินิจฯ  [ เมื่อ : 22 มิถุนายน 2560   เปิดอ่าน : 862]
 
ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา...  [ เมื่อ : 06 มิถุนายน 2560   เปิดอ่าน : 137]
 
ไวรัสเรียกค่าไถ่ 2017 WannaCry อธิบาย และวิธีป้องกัน  [ เมื่อ : 01 ธันวาคม 2558   เปิดอ่าน : 689]