ถั่วป่านทอง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ถั่วปานทองขึั้นเครื่องบิน

 เมื่อ : 18 ธันวาคม 2560 10:27:51     เปิดอ่าน 123    Share   


 คลิป VDO อื่นๆ

 
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  [ เมื่อ : 10 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน : 4]
 
สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่-การเงิน-พัสดุ)  [ เมื่อ : 08 มิถุนายน 2561   เปิดอ่าน : 82]
 
Digital Literacy และ E -Comerce รุ่นที่ 3  [ เมื่อ : 04 มิถุนายน 2561   เปิดอ่าน : 104]
 
TKP สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  [ เมื่อ : 28 พฤษภาคม 2561   เปิดอ่าน : 293]
 
โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  [ เมื่อ : 15 พฤษภาคม 2561   เปิดอ่าน : 83]