โครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่าน สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

 เมื่อ : 15 พฤษภาคม 2561 16:26:00     เปิดอ่าน 24    Share   


 คลิป VDO อื่นๆ

 
ถั่วป่านทอง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ถั่วปานทองขึั้นเครื่องบิน  [ เมื่อ : 18 ธันวาคม 2560   เปิดอ่าน : 86]
 
การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  [ เมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2560   เปิดอ่าน : 113]
 
สายใย กศน. ตอน การจัดการศึกษา กศน. ในสถานพินิจฯ  [ เมื่อ : 22 มิถุนายน 2560   เปิดอ่าน : 862]
 
ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา...  [ เมื่อ : 06 มิถุนายน 2560   เปิดอ่าน : 137]
 
ไวรัสเรียกค่าไถ่ 2017 WannaCry อธิบาย และวิธีป้องกัน  [ เมื่อ : 01 ธันวาคม 2558   เปิดอ่าน : 689]