โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่-การเงิน-พัสดุ

 เมื่อ : 08 มิถุนายน 2561 11:38:21     เปิดอ่าน 249    Share   


โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่-การเงิน-พัสดุ และการบริหารงบประมาณการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงายภายนอก สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จักรกริช บุญเดช ผอ.สนง.กศน.จังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด

 คลิป VDO อื่นๆ

 
Thailand Knowledge Portal  [ เมื่อ : 24 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 9]
 
พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ  [ เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 18]
 
IEP online  [ เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 18]
 
google classroom for education  [ เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562   เปิดอ่าน : 45]
 
12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.  [ เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562   เปิดอ่าน : 42]