โครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ 1/61

 เมื่อ : 05 กันยายน 2561 16:41:23     เปิดอ่าน 274    Share   


 
โครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 รายวิชาเลือก

 คลิป VDO อื่นๆ

 
(GPA/PR)1/2561สำนักงานกศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  [ เมื่อ : 04 ธันวาคม 2561   เปิดอ่าน : 7]
 
สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และ...  [ เมื่อ : 08 ตุลาคม 2561   เปิดอ่าน : 39]
 
(ITW51) พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  [ เมื่อ : 24 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน : 321]
 
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ.2561.......  [ เมื่อ : 10 สิงหาคม 2561   เปิดอ่าน : 454]
 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่-การเงิน-พัสดุ  [ เมื่อ : 08 มิถุนายน 2561   เปิดอ่าน : 160]