โครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ 1/61

 เมื่อ : 05 กันยายน 2561 16:41:23     เปิดอ่าน 371    Share   


 
โครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 รายวิชาเลือก

 คลิป VDO อื่นๆ

 
Thailand Knowledge Portal  [ เมื่อ : 24 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 9]
 
พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ  [ เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 18]
 
IEP online  [ เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 18]
 
google classroom for education  [ เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562   เปิดอ่าน : 45]
 
12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.  [ เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562   เปิดอ่าน : 42]