12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

 เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562 12:59:21     เปิดอ่าน 52    Share   


12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์คจังหวัดร้อยเอ็ด 

 คลิป VDO อื่นๆ

 
Thailand Knowledge Portal  [ เมื่อ : 24 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 18]
 
พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ  [ เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 26]
 
IEP online  [ เมื่อ : 11 กรกฎาคม 2562   เปิดอ่าน : 21]
 
google classroom for education  [ เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562   เปิดอ่าน : 50]
 
อบรมนักศึกษาแกนนำต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562  [ เมื่อ : 05 เมษายน 2562   เปิดอ่าน : 78]