บริการดาวน์โหลด : (ร่าง)แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ของ กศน.อำเภอ

 เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2555 01:41:24     View 1017


 
(ร่าง)แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ของ กศน.อำเภอ

 คลิกดาวน์โหลด ที่นี่


 ดาวน์โหลดอื่นๆ

คู่มือประชาชน สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด [ เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2558   เปิดอ่าน : 24]
ภาพกิจกรรมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบวัดผลระหว่างภาคเรียน วันที่ 22-23-07-58 [ เมื่อ : 23 กรกฎาคม 2558   เปิดอ่าน : 27]
ภาพโครงการประชุมชี้แจงผลการดำเนินการจัดสอบ (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558  [ เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2558   เปิดอ่าน : 26]
ดาน์วโหลดรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายวิชา รายวิชาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย [ เมื่อ : 16 กรกฎาคม 2558   เปิดอ่าน : 38]
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ e-GPระยะที่3 วันที่ 14-07-2558 [ เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2558   เปิดอ่าน : 50]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ร้อยเอ็ด

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • ระบบ e_budget ปี58
 • ระบบ e_budget ปี57
 • ระบบ e_budget ปี56
 • ระบบ e_budget ปี55
 • ระบบ e_office
 • ระบบ บริหารบุคลากร
 • ระบบ ฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษาฯ
 • พัฒนาโดย นายนฤพล สายวิลัย [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด

  ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
  โทรศัพท์ 043-511199 โทรสาร 043-513010 email : roiet@nfe.go.th
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [tonebug@hotmail.com]