บริการดาวน์โหลด : แบบฟอร์มของบประมาณเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 เมื่อ : 11 กันยายน 2555 13:32:28     View 568


 แบบฟอร์มของบประมาณเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลดอื่นๆ

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม18 และวิทยาศาสตร์ 17-18 [ เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2558   เปิดอ่าน : 144]
ดาวน์โหลดไฟล์ ETV วิชภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 16-17 ดังนี้ [ เมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2558   เปิดอ่าน : 155]
ดาวน์โหลดไฟล์ ETV วิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 14-16 ดังนี้ [ เมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2558   เปิดอ่าน : 201]
รูปภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียน2/2557 [ เมื่อ : 26 มกราคม 2558   เปิดอ่าน : 128]
แบบฟอร์มขอเบิกการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร [ เมื่อ : 08 มกราคม 2558   เปิดอ่าน : 170]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ร้อยเอ็ด

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • ระบบ e_budget ปี58
 • ระบบ e_budget ปี57
 • ระบบ e_budget ปี56
 • ระบบ e_budget ปี55
 • ระบบ e_office
 • ระบบ บริหารบุคลากร
 • ระบบ ฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษาฯ
 • พัฒนาโดย นายนฤพล สายวิลัย [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด

  ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
  โทรศัพท์ 043-511199 โทรสาร 043-513010 email : roiet@nfe.go.th
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [tonebug@hotmail.com]