บริการดาวน์โหลด : แบบฟอร์มของบประมาณเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 เมื่อ : 11 กันยายน 2555 13:32:28     View 641


 แบบฟอร์มของบประมาณเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลดอื่นๆ

Powerpoint โครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานนิเทศ 2558 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 [ เมื่อ : 21 สิงหาคม 2558   เปิดอ่าน : 28]
โครงการอบรม ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2558 [ เมื่อ : 18 สิงหาคม 2558   เปิดอ่าน : 37]
คู่มือประชาชน สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด [ เมื่อ : 28 กรกฎาคม 2558   เปิดอ่าน : 154]
ภาพกิจกรรมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบวัดผลระหว่างภาคเรียน วันที่ 22-23-07-58 [ เมื่อ : 23 กรกฎาคม 2558   เปิดอ่าน : 62]
ภาพโครงการประชุมชี้แจงผลการดำเนินการจัดสอบ (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558  [ เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2558   เปิดอ่าน : 67]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ร้อยเอ็ด

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • ระบบ e_budget ปี58
 • ระบบ e_budget ปี57
 • ระบบ e_budget ปี56
 • ระบบ e_budget ปี55
 • ระบบ e_office
 • ระบบ บริหารบุคลากร
 • ระบบ ฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษาฯ
 • พัฒนาโดย นายนฤพล สายวิลัย [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด

  ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
  โทรศัพท์ 043-511199 โทรสาร 043-513010 email : roiet@nfe.go.th
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [tonebug@hotmail.com]