บริการดาวน์โหลด : แบบฟอร์มของบประมาณเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 เมื่อ : 11 กันยายน 2555 13:32:28     View 598


 แบบฟอร์มของบประมาณเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลดอื่นๆ

รูปกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชื่องโยงแหล่งเรียนรู้28-29042558 [ เมื่อ : 29 เมษายน 2558   เปิดอ่าน : 38]
ภาพถ่ายผู้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ วันที่ 4 มีนาคม 2558 ณ.หอประชุมคุรุสภา [ เมื่อ : 20 เมษายน 2558   เปิดอ่าน : 45]
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม18 และวิทยาศาสตร์ 17-18 [ เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2558   เปิดอ่าน : 221]
ดาวน์โหลดไฟล์ ETV วิชภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 16-17 ดังนี้ [ เมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2558   เปิดอ่าน : 225]
ดาวน์โหลดไฟล์ ETV วิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 14-16 ดังนี้ [ เมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2558   เปิดอ่าน : 265]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ร้อยเอ็ด

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • ระบบ e_budget ปี58
 • ระบบ e_budget ปี57
 • ระบบ e_budget ปี56
 • ระบบ e_budget ปี55
 • ระบบ e_office
 • ระบบ บริหารบุคลากร
 • ระบบ ฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษาฯ
 • พัฒนาโดย นายนฤพล สายวิลัย [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด

  ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
  โทรศัพท์ 043-511199 โทรสาร 043-513010 email : roiet@nfe.go.th
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [tonebug@hotmail.com]