บริการดาวน์โหลด : แบบฟอร์มของบประมาณเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 เมื่อ : 11 กันยายน 2555 13:32:28     View 514


 แบบฟอร์มของบประมาณเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลดอื่นๆ

โปรแกรมเทียบระดับสูงสุดฯ รุ่น 1.4.3 12 สิงหาคม 2557 [ เมื่อ : 09 ธันวาคม 2557   เปิดอ่าน : 34]
เอกสารประกอบการดู ETV [ เมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2557   เปิดอ่าน : 579]
แบบฟอร์มการจัดทำ การวางแผนระดับจุลภาค กศน.ตำบล [ เมื่อ : 30 ตุลาคม 2557   เปิดอ่าน : 1977]
โปรแกรม itw51 เวอร์ชั่น 24 กรกฎาคม 2557 [ เมื่อ : 06 ตุลาคม 2557   เปิดอ่าน : 327]
โปรแกรม itw51 เวอร์ชั่น 8 เมษายน 2557 [ เมื่อ : 24 เมษายน 2557   เปิดอ่าน : 820]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ร้อยเอ็ด

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • ระบบ e_budget ปี58
 • ระบบ e_budget ปี57
 • ระบบ e_budget ปี56
 • ระบบ e_budget ปี55
 • ระบบ e_office
 • ระบบ บริหารบุคลากร
 • ระบบ ฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษาฯ
 • พัฒนาโดย นายนฤพล สายวิลัย [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด

  ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
  โทรศัพท์ 043-511199 โทรสาร 043-513010 email : roiet@nfe.go.th
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [tonebug@hotmail.com]