ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง com@loei.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ -

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
----------------------------------------------------
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
36 10 ส.ค. 65 ทั่วไป  test สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
35 10 ส.ค. 65 ทั่วไป  test สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
34 19 เม.ย. 64 ทั่วไป  สำรวจการแบ่งหน่วยงานภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน สารบรรณกลาง|1
33 9 ก.พ. 64 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งบรรณารักษ์จ้างเหมา และครูผู้สอนคนพิการ สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
32 9 ก.พ. 64 ทั่วไป  แจ้งการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานในระบบ DMIS สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
31 9 ก.พ. 64 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งบรรณารักษ์จ้างเหมา และครูผู้สอนคนพิการ สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
30 8 ก.พ. 64 ทั่วไป   ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การเรียนรู้ด้านพลังงาน สารบรรณกลาง 20 แห่ง |5
29 8 ก.พ. 64 ทั่วไป  การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 สารบรรณกลาง 20 แห่ง |3
28 8 ก.พ. 64 ทั่วไป  แผนการขยายผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Digital Literacy และการค้าออนไลน์ (ฉบับแก้ไข) สารบรรณกลาง 20 แห่ง |5
27 8 ก.พ. 64 ทั่วไป  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจชองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สารบรรณกลาง 20 แห่ง |3
26 8 ก.พ. 64 ทั่วไป  การจัดการศึกษาบทเรียนออนไลน์ของสำนักงาน กศน. สารบรรณกลาง 20 แห่ง |3
25 8 ก.พ. 64 ทั่วไป  รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมยวดี| -
24 5 ก.พ. 64 ทั่วไป  การคัดเลือก ศส.ปชต. ต้นแบบ (ระดับอำเภอ) สารบรรณกลาง 20 แห่ง |3
23 5 ก.พ. 64 ทั่วไป  แผนการขยายผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Digital Literacy และการค้าออนไลน์ สารบรรณกลาง 20 แห่ง |4
22 4 ก.พ. 64 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก สารบรรณกลาง กศน.อำเภอจังหาร| -
21 4 ก.พ. 64 ทั่วไป  เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สารบรรณกลาง 20 แห่ง |5
20 3 ก.พ. 64 ทั่วไป  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1-2 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สารบรรณกลาง 20 แห่ง |6
19 3 ก.พ. 64 ทั่วไป  ทบทวนโครงการปลุกป่าตามศาสตร์พระราชา 109 ทบทวนโครงการปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา 109 สารบรรณกลาง 20 แห่ง |6
18 3 ก.พ. 64 ทั่วไป  การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน สารบรรณกลาง 20 แห่ง |4
17 1 ก.พ. 64 ทั่วไป  การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ สารบรรณกลาง 20 แห่ง |5
16 1 ก.พ. 64 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความรู้เพื่อยกระดับสถานศึกษาพอเพียง ฯ สารบรรณกลาง 14 แห่ง |4
15 1 ก.พ. 64 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับสถานศึกษาพอเพียง ฯ สารบรรณกลาง 5 แห่ง |2
14 1 ก.พ. 64 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับสถานศึกษาพอเพียง ฯ สารบรรณกลาง ยกเลิก|ยกเลิก
13 1 ก.พ. 64 ทั่วไป  ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน. ดีเด่น สำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 สารบรรณกลาง 20 แห่ง |4
12 1 ก.พ. 64 ทั่วไป  การดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET สารบรรณกลาง กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน|1
11 29 ม.ค. 64 ทั่วไป  การคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564 สารบรรณกลาง 20 แห่ง |9
10 28 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเด็กนอกระบบการศึกษา สารบรรณกลาง 20 แห่ง |8
9 28 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สารบรรณกลาง 20 แห่ง |7
8 27 ม.ค. 64 ทั่วไป  การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา สารบรรณกลาง 20 แห่ง |8
7 27 ม.ค. 64 ทั่วไป  ส่งชิ้นงานผลิตภัณฑ์ บริการ กศน. ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สารบรรณกลาง 20 แห่ง |6
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System