บัญชีแนบท้ายคำสั่ง คณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556

 เมื่อ : 23 สิงหาคม 2556 16:56:18     เปิดอ่าน 503    Share   


 หนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ๐๒๑๐.๖๒/ ว ๔๗๓

   สถานศึกษา ที่ยังไม่ได้ส่ง บัญชีแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียน ให้ดำเนินการด้วยนะคะ
อย่าลืมแผ่น CD ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ
 กัญจน์พรรณ์  ประกอบผล

 ข่าวอื่นๆ

 
คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)  [ เมื่อ : 02 พฤษภาคม 2559   เปิดอ่าน : 24]
 
แบบประเมินพนักงานราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 1 /2559  [ เมื่อ : 25 มีนาคม 2559   เปิดอ่าน : 425]
 
เอกสารประกอบการอบรมโครงการการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  [ เมื่อ : 14 มีนาคม 2559   เปิดอ่าน : 260]
 
สื่อการสอนหลักสูตร การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค  [ เมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2559   เปิดอ่าน : 208]
 
แบบฟอร์มแนวทางการปฏิบัติงานปี2559  [ เมื่อ : 04 มกราคม 2559   เปิดอ่าน : 574]