บัญชีแนบท้ายคำสั่ง คณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556

 เมื่อ : 23 สิงหาคม 2556 16:56:18     เปิดอ่าน 501    Share   


 หนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ๐๒๑๐.๖๒/ ว ๔๗๓

   สถานศึกษา ที่ยังไม่ได้ส่ง บัญชีแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียน ให้ดำเนินการด้วยนะคะ
อย่าลืมแผ่น CD ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ
 กัญจน์พรรณ์  ประกอบผล

 ข่าวอื่นๆ

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย สนง.กศน.  [ เมื่อ : 20 ตุลาคม 2558   เปิดอ่าน : 239]
 
โครงสร้างรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  [ เมื่อ : 15 ตุลาคม 2558   เปิดอ่าน : 288]
 
ด่วนที่สุด! ขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง ส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR  [ เมื่อ : 06 ตุลาคม 2558   เปิดอ่าน : 206]
 
ใหม่!! โปรแกรมITW51 เวอร์ชั่น 2 ต.ค. 58  [ เมื่อ : 06 ตุลาคม 2558   เปิดอ่าน : 787]
 
ขอให้อำเภอที่มีรายชื่อต่อไปนี้ นำส่ง ผลการประเมินภายนอกรอบสาม...  [ เมื่อ : 04 ธันวาคม 2557   เปิดอ่าน : 269]