บัญชีแนบท้ายคำสั่ง คณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556

 เมื่อ : 23 สิงหาคม 2556 16:56:18     เปิดอ่าน 502    Share   


 หนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ๐๒๑๐.๖๒/ ว ๔๗๓

   สถานศึกษา ที่ยังไม่ได้ส่ง บัญชีแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียน ให้ดำเนินการด้วยนะคะ
อย่าลืมแผ่น CD ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ
 กัญจน์พรรณ์  ประกอบผล

 ข่าวอื่นๆ

 
แบบฟอร์มแนวทางการปฏิบัติงานปี2559  [ เมื่อ : 04 มกราคม 2559   เปิดอ่าน : 302]
 
แบบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 รายการค่าก่อสร้าง กศน.ตำบล  [ เมื่อ : 03 ธันวาคม 2558   เปิดอ่าน : 260]
 
โปรแกรมบริหารงบประมาณ ปี 2559 (e_budget)  [ เมื่อ : 02 ธันวาคม 2558   เปิดอ่าน : 110]
 
ขอให้ศูนย์กศน.อำเภอ ดังต่อไปนี้ ส่ง SAR ปี 2558 ภายในวันที่ 30 พ.ย.2558  [ เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2558   เปิดอ่าน : 146]
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย สนง.กศน.  [ เมื่อ : 20 ตุลาคม 2558   เปิดอ่าน : 556]