บัญชีแนบท้ายคำสั่ง คณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556

 เมื่อ : 23 สิงหาคม 2556 16:56:18     เปิดอ่าน 558    Share   


 หนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ๐๒๑๐.๖๒/ ว ๔๗๓

   สถานศึกษา ที่ยังไม่ได้ส่ง บัญชีแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียน ให้ดำเนินการด้วยนะคะ
อย่าลืมแผ่น CD ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ
 กัญจน์พรรณ์  ประกอบผล

 ข่าวอื่นๆ

 
ดาวน์โหลดรูปภาพ กิจกรรม 8 กันยายน 2559  [ เมื่อ : 08 กันยายน 2559   เปิดอ่าน : 184]
 
แบบประเมินลูกจ้างทุกตำแหน่ง 2/2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  [ เมื่อ : 07 กันยายน 2559   เปิดอ่าน : 209]
 
แบบประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯและครูกศน.ตำบล 2/2559  [ เมื่อ : 30 สิงหาคม 2559   เปิดอ่าน : 376]
 
โปรแกรม e-citizen 2559  [ เมื่อ : 09 สิงหาคม 2559   เปิดอ่าน : 413]
 
ดาวน์โหลดหลักสูตร ดิจิทัลชุมชน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  [ เมื่อ : 05 สิงหาคม 2559   เปิดอ่าน : 639]