บัญชีแนบท้ายคำสั่ง คณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556

 เมื่อ : 23 สิงหาคม 2556 16:56:18     เปิดอ่าน 555    Share   


 หนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ๐๒๑๐.๖๒/ ว ๔๗๓

   สถานศึกษา ที่ยังไม่ได้ส่ง บัญชีแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียน ให้ดำเนินการด้วยนะคะ
อย่าลืมแผ่น CD ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ
 กัญจน์พรรณ์  ประกอบผล

 ข่าวอื่นๆ

 
โปรแกรม e-citizen 2559  [ เมื่อ : 09 สิงหาคม 2559   เปิดอ่าน : 302]
 
ดาวน์โหลดหลักสูตร ดิจิทัลชุมชน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  [ เมื่อ : 05 สิงหาคม 2559   เปิดอ่าน : 470]
 
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน  [ เมื่อ : 30 มิถุนายน 2559   เปิดอ่าน : 747]
 
แบบประเมินบุคลากร สถานศึกษาเครือข่ายดีเด่นปี59  [ เมื่อ : 20 มิถุนายน 2559   เปิดอ่าน : 639]
 
ดาวน์โหลด แผนการสอน 24-270559 ที่ธนินทรกรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด  [ เมื่อ : 01 มิถุนายน 2559   เปิดอ่าน : 734]