บัญชีแนบท้ายคำสั่ง คณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556

 เมื่อ : 23 สิงหาคม 2556 16:56:18     เปิดอ่าน 566    Share   


 หนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ๐๒๑๐.๖๒/ ว ๔๗๓

   สถานศึกษา ที่ยังไม่ได้ส่ง บัญชีแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียน ให้ดำเนินการด้วยนะคะ
อย่าลืมแผ่น CD ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ
 กัญจน์พรรณ์  ประกอบผล

 ข่าวอื่นๆ

 
MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2558  [ เมื่อ : 01 ธันวาคม 2559   เปิดอ่าน : 33]
 
กรอบแนวทางการดำเนินงานและสาระสำคัญของโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณพ.ศ.2560  [ เมื่อ : 01 ธันวาคม 2559   เปิดอ่าน : 41]
 
ประชาสัมพันธ์ ลิงค์เข้าใช้งาน e-budget59-60  [ เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2559   เปิดอ่าน : 119]
 
คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2559 และคู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน  [ เมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2559   เปิดอ่าน : 695]
 
แบบประเมินบุคลากรหน่วยงานสถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศประจำปี2559  [ เมื่อ : 19 ตุลาคม 2559   เปิดอ่าน : 406]