บัญชีแนบท้ายคำสั่ง คณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556

 เมื่อ : 23 สิงหาคม 2556 16:56:18     เปิดอ่าน 601    Share   


 หนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ๐๒๑๐.๖๒/ ว ๔๗๓

   สถานศึกษา ที่ยังไม่ได้ส่ง บัญชีแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียน ให้ดำเนินการด้วยนะคะ
อย่าลืมแผ่น CD ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ
 กัญจน์พรรณ์  ประกอบผล

 ข่าวอื่นๆ

 
hacked by aj4x - sillent attack brasil  [ เมื่อ : 04 กันยายน 2560   เปิดอ่าน : 81]
 
hacked by aj4x - sillent attack brasil  [ เมื่อ : 02 มีนาคม 2560   เปิดอ่าน : 178]
 
hacked by aj4x sillent attack brasil  [ เมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2560   เปิดอ่าน : 276]
 
hacked by aj4x sillent attack brasil  [ เมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2560   เปิดอ่าน : 203]
 
เอกสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560  [ เมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2560   เปิดอ่าน : 1423]