MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2558

 เมื่อ : 01 ธันวาคม 2559 14:35:30     เปิดอ่าน 1654    Share   


หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา และโครงการดีเด่นรางวัล MOE AWARDS
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดที่นี้ 

ผลการประเมินคัดเลือกผลรายงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปี 2558 ข่าวอื่นๆ

 
รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560  [ เมื่อ : 02 มีนาคม 2560   เปิดอ่าน : 96]
 
ปฏิทินการทดสอบสมรรถนะครู กศน. และรายชื่อผู้เข้าสอบ  [ เมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2560   เปิดอ่าน : 232]
 
excel คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  [ เมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2560   เปิดอ่าน : 155]
 
เอกสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560  [ เมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2560   เปิดอ่าน : 937]
 
ดาวน์โหลด รูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐  [ เมื่อ : 30 ธันวาคม 2559   เปิดอ่าน : 179]