ปฏิทินการทดสอบสมรรถนะครู กศน. และรายชื่อผู้เข้าสอบ

 เมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2560 11:26:43     เปิดอ่าน 298    Share   


ปฏิทินการทดสอบสมรรถนะครู กศน. และรายชื่อผู้เข้าสอบ

ดาวน์โหลดได้ตามนี้

   ปฏิทินการสอบ

         พลาญชัย

          อาคเนย์

  ทุ่งกุลามหาราช

        ผาน้ำทิพย์


 

 ข่าวอื่นๆ

 
แนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ เมื่อ : 15 ธันวาคม 2560   เปิดอ่าน : 143]
 
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ เมื่อ : 06 ธันวาคม 2560   เปิดอ่าน : 98]
 
รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560  [ เมื่อ : 02 มีนาคม 2560   เปิดอ่าน : 148]
 
excel คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  [ เมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2560   เปิดอ่าน : 188]
 
เอกสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560  [ เมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2560   เปิดอ่าน : 1225]