ปฏิทินการทดสอบสมรรถนะครู กศน. และรายชื่อผู้เข้าสอบ

 เมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2560 11:26:43     เปิดอ่าน 426    Share   


ปฏิทินการทดสอบสมรรถนะครู กศน. และรายชื่อผู้เข้าสอบ

ดาวน์โหลดได้ตามนี้

   ปฏิทินการสอบ

         พลาญชัย

          อาคเนย์

  ทุ่งกุลามหาราช

        ผาน้ำทิพย์


 

 ข่าวอื่นๆ

 
แบบบันทึกการนิเทศ 2562 - 2561  [ เมื่อ : 11 มกราคม 2562   เปิดอ่าน : 95]
 
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560  [ เมื่อ : 11 มกราคม 2562   เปิดอ่าน : 19]
 
แบบเบิกเงินครูผู้สอนคนพิการ/แบบสัญญาจ้างครูผู้สอนคนพิการ  [ เมื่อ : 02 มกราคม 2562   เปิดอ่าน : 88]
 
คู่มือการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน สำนักงาน กศน.   [ เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2561   เปิดอ่าน : 70]
 
แนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปังบประมาณ 2562 16 พย. 61 จ.ตรัง  [ เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2561   เปิดอ่าน : 139]