แผนการจัด กศน.สำหรับคนพิการ ฉบับที่3

 เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 13:40:19     เปิดอ่าน 718    Share   


ดาวโหลดคลิก   UserFiles/files/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%20%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%99_%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%883.rar

 ข่าวอื่นๆ

 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์2561  [ เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 9]
 
ครูผู้สอนดีเด่น  [ เมื่อ : 05 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 3]
 
กศน.ดีเด่นระดับประเทศ 62  [ เมื่อ : 05 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 4]
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  [ เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2562   เปิดอ่าน : 79]
 
แบบสัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ปวช. / ครู ศรช. / ครู ประจำกลุ่ม  [ เมื่อ : 22 พฤษภาคม 2562   เปิดอ่าน : 94]