แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 /2561

 เมื่อ : 20 มีนาคม 2561 14:54:40     เปิดอ่าน 3500    Share    แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 /2561

 ข่าวอื่นๆ

 
คู่มือการจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน สำนักงาน กศน.   [ เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2561   เปิดอ่าน : 25]
 
แนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปังบประมาณ 2562 16 พย. 61 จ.ตรัง  [ เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2561   เปิดอ่าน : 86]
 
แนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปังบประมาณ 2562  [ เมื่อ : 08 พฤศจิกายน 2561   เปิดอ่าน : 367]
 
แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมา 11 พฤษภาคม 2561  [ เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2561   เปิดอ่าน : 459]
 
แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 /2561(์NEW)  [ เมื่อ : 17 เมษายน 2561   เปิดอ่าน : 1014]