แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ

 เมื่อ : 23 มีนาคม 2561 10:50:17     เปิดอ่าน 449    Share   


 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2561(รอบเดือนตุลาคม2560- 31 มีนาคม 2561)

แบบประเมินครูประจำกลุ่ม

แบบประเมินครูประจำกลุ่มปวช.2561

แบบประเมินครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน2561

แบบประเมินครูผู้สอนคนพิการ2561

แบบประเมินบรรณารักษ์2561

คำสั่งคำสั่งแต่งตั้งประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรม

 ข่าวอื่นๆ

 
แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมา 11 พฤษภาคม 2561  [ เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2561   เปิดอ่าน : 406]
 
แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 /2561(์NEW)  [ เมื่อ : 17 เมษายน 2561   เปิดอ่าน : 905]
 
แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 /2561  [ เมื่อ : 20 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 3187]
 
คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการลงพื้นที่โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระบบDMI  [ เมื่อ : 16 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 215]
 
แผนการจัด กศน.สำหรับคนพิการ ฉบับที่3  [ เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2561   เปิดอ่าน : 390]