แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ

 เมื่อ : 23 มีนาคม 2561 10:50:17     เปิดอ่าน 701    Share   


 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2561(รอบเดือนตุลาคม2560- 31 มีนาคม 2561)

แบบประเมินครูประจำกลุ่ม

แบบประเมินครูประจำกลุ่มปวช.2561

แบบประเมินครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน2561

แบบประเมินครูผู้สอนคนพิการ2561

แบบประเมินบรรณารักษ์2561

คำสั่งคำสั่งแต่งตั้งประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรม

 ข่าวอื่นๆ

 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์2561  [ เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 9]
 
ครูผู้สอนดีเด่น  [ เมื่อ : 05 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 3]
 
กศน.ดีเด่นระดับประเทศ 62  [ เมื่อ : 05 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 4]
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  [ เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2562   เปิดอ่าน : 79]
 
แบบสัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ปวช. / ครู ศรช. / ครู ประจำกลุ่ม  [ เมื่อ : 22 พฤษภาคม 2562   เปิดอ่าน : 94]