แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 /2561(์NEW)

 เมื่อ : 17 เมษายน 2561 14:56:23     เปิดอ่าน 905    Share   


1.แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

2.แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมปฏิบัติราชกาครูกศน.ตำบล

3.แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมปฏิบัติราชการครูอาสา

4.แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป

 ข่าวอื่นๆ

 
แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมา 11 พฤษภาคม 2561  [ เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2561   เปิดอ่าน : 406]
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ  [ เมื่อ : 23 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 450]
 
แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 /2561  [ เมื่อ : 20 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 3187]
 
คู่มือการใช้งานระบบการรายงานผลการลงพื้นที่โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระบบDMI  [ เมื่อ : 16 มีนาคม 2561   เปิดอ่าน : 215]
 
แผนการจัด กศน.สำหรับคนพิการ ฉบับที่3  [ เมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2561   เปิดอ่าน : 390]