แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมา 11 พฤษภาคม 2561

 เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2561 16:05:29     เปิดอ่าน 665    Share   


ดาวน์โหลดคลิก>>>>>>>>> UserFiles/files/สัญญาจัางเหมา.rar

 ข่าวอื่นๆ

 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์2561  [ เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 9]
 
ครูผู้สอนดีเด่น  [ เมื่อ : 05 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 3]
 
กศน.ดีเด่นระดับประเทศ 62  [ เมื่อ : 05 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 4]
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  [ เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2562   เปิดอ่าน : 79]
 
แบบสัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ปวช. / ครู ศรช. / ครู ประจำกลุ่ม  [ เมื่อ : 22 พฤษภาคม 2562   เปิดอ่าน : 94]