แบบสัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครู ปวช. / ครู ศรช. / ครู ประจำกลุ่ม

 เมื่อ : 22 พฤษภาคม 2562 17:49:17     เปิดอ่าน 145    Share   


ครู ปวช.คลิก>>> ดาวน์โหลด

ครู ศรช.
คลิก>>>  ดาวน์โหลด

ครู ประจำกลุ่ม>>>  ดาวน์โหลด
 

 ข่าวอื่นๆ

 
การคัดเลือกดีเด่น  [ เมื่อ : 14 มกราคม 2563   เปิดอ่าน : 79]
 
การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562  [ เมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2562   เปิดอ่าน : 328]
 
คู่มือและเอกสารการใช้โปรแกรม (E-Budget) (E-Sarabun)  [ เมื่อ : 18 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 348]
 
คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้งานระบบเพื่อบันทึกประวัติทะเบียนครู/สำหรับผู้อำนวยการ/นายทะเบียน   [ เมื่อ : 16 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 272]
 
สัญญาจ้างเหมาบริการ  [ เมื่อ : 30 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 147]