บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์2561

 เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562 13:57:48     เปิดอ่าน 36    Share   


 ข่าวอื่นๆ

 
แบบประเมินลูกจ้างและบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ เมื่อ : 12 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 56]
 
แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ เมื่อ : 12 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 100]
 
แบบสำรวจความต้องการพัฒนาด้านอาชีพของนักศึกษา กศน.  [ เมื่อ : 23 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 33]
 
ครูผู้สอนดีเด่น  [ เมื่อ : 05 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 32]
 
กศน.ดีเด่นระดับประเทศ 62  [ เมื่อ : 05 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 43]