แบบสำรวจความต้องการพัฒนาด้านอาชีพของนักศึกษา กศน.

 เมื่อ : 23 สิงหาคม 2562 10:32:03     เปิดอ่าน 63    Share   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อาชีพ 
แบบสำรวจความต้องการพัฒนาด้านอาชีพของนักศึกษา กศน. และประชาชน ที่ฝึกอาชีพชุมชนกับ กศน.


---->CLICK<-----


 ข่าวอื่นๆ

 
การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562  [ เมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2562   เปิดอ่าน : 114]
 
คู่มือและเอกสารการใช้โปรแกรม (E-Budget) (E-Sarabun)  [ เมื่อ : 18 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 210]
 
คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้งานระบบเพื่อบันทึกประวัติทะเบียนครู/สำหรับผู้อำนวยการ/นายทะเบียน   [ เมื่อ : 16 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 109]
 
สัญญาจ้างเหมาบริการ  [ เมื่อ : 30 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 79]
 
แบบประเมินลูกจ้างและบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ เมื่อ : 12 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 139]