แบบสำรวจความต้องการพัฒนาด้านอาชีพของนักศึกษา กศน.

 เมื่อ : 23 สิงหาคม 2562 10:32:03     เปิดอ่าน 33    Share   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อาชีพ 
แบบสำรวจความต้องการพัฒนาด้านอาชีพของนักศึกษา กศน. และประชาชน ที่ฝึกอาชีพชุมชนกับ กศน.


---->CLICK<-----


 ข่าวอื่นๆ

 
แบบประเมินลูกจ้างและบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ เมื่อ : 12 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 56]
 
แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ เมื่อ : 12 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 100]
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์2561  [ เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 37]
 
ครูผู้สอนดีเด่น  [ เมื่อ : 05 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 32]
 
กศน.ดีเด่นระดับประเทศ 62  [ เมื่อ : 05 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 43]