แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 เมื่อ : 12 กันยายน 2562 11:49:01     เปิดอ่าน 248    Share   


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บุคลากร การ์ตูน
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล
2. แบบประเมินผลสัึมฤทธอฺของงาน ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.
3. แบบประเมินพฤติกรรมปฏิบัติราชการพนักงานราชการ -ครูอาสา
4.แบบประเมินพฤติกรรมปฏิบัติราชการพนักงานราชการ -ครู กศน.ตำบล
5. แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ


ดาวน์โหลดที่นี่  ข่าวอื่นๆ

 
การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562  [ เมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2562   เปิดอ่าน : 204]
 
คู่มือและเอกสารการใช้โปรแกรม (E-Budget) (E-Sarabun)  [ เมื่อ : 18 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 264]
 
คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้งานระบบเพื่อบันทึกประวัติทะเบียนครู/สำหรับผู้อำนวยการ/นายทะเบียน   [ เมื่อ : 16 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 145]
 
สัญญาจ้างเหมาบริการ  [ เมื่อ : 30 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 100]
 
แบบประเมินลูกจ้างและบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ เมื่อ : 12 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 160]