แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 เมื่อ : 12 กันยายน 2562 11:49:01     เปิดอ่าน 191    Share   


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บุคลากร การ์ตูน
1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล
2. แบบประเมินผลสัึมฤทธอฺของงาน ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.
3. แบบประเมินพฤติกรรมปฏิบัติราชการพนักงานราชการ -ครูอาสา
4.แบบประเมินพฤติกรรมปฏิบัติราชการพนักงานราชการ -ครู กศน.ตำบล
5. แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ


ดาวน์โหลดที่นี่  ข่าวอื่นๆ

 
คู่มือการใช้โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ (e-Budget)  [ เมื่อ : 18 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 10]
 
คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับผู้ใช้งานระบบเพื่อบันทึกประวัติทะเบียนครู/สำหรับผู้อำนวยการ/นายทะเบียน   [ เมื่อ : 16 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 12]
 
สัญญาจ้างเหมาบริการ  [ เมื่อ : 30 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 44]
 
แบบประเมินลูกจ้างและบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ เมื่อ : 12 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 120]
 
แบบสำรวจความต้องการพัฒนาด้านอาชีพของนักศึกษา กศน.  [ เมื่อ : 23 สิงหาคม 2562   เปิดอ่าน : 55]