สวัสดี  ปีใหม่  ให้โชคล้น ให้ทุกข์พ้น  หมดเคราะห์ จงดับสูญ  ให้ยศศักดิ์ ชื่อเสียง มีเพิ่มพูน เกื้อกูล  รักใคร่  ตราบนานเทอญ