เว็บไซต์ ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติครับ  [อ่าน : 65]
 
  ประกาศราคากลางจัดทำเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  [อ่าน : 59]
 
  WannaCry  [อ่าน : 56]
 
  สำนักงาน กศน.แจ้งแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศ 1   [อ่าน : 42]