กิจกรรมรอบกองไฟ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

 เมื่อ : 05 เมษายน 2556 11:15:18     เปิดอ่าน 4243    Share   


 ประมวลภาพกิจกรรมรอบกองไฟ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ รุ่นที่ 628 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งแต่ละหมู่ได้ออกมาแสดงกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน 

 ข่าวอื่นๆ

 
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น.  [ เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2560   เปิดอ่าน : 16]
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560  [ เมื่อ : 06 กรกฎาคม 2560   เปิดอ่าน : 23]
 
โครงการอบรมวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานราชการ  [ เมื่อ : 06 กรกฎาคม 2560   เปิดอ่าน : 17]
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน  [ เมื่อ : 22 มิถุนายน 2560   เปิดอ่าน : 41]
 
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร 420 ชั่วโมง) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  [ เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2560   เปิดอ่าน : 48]