กิจกรรมรอบกองไฟ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

 เมื่อ : 05 เมษายน 2556 11:15:18     เปิดอ่าน 1149    Share   


 ประมวลภาพกิจกรรมรอบกองไฟ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ รุ่นที่ 628 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งแต่ละหมู่ได้ออกมาแสดงกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน 

 ข่าวอื่นๆ

 
กศน.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  [ เมื่อ : 24 ตุลาคม 2557   เปิดอ่าน : 23]
 
ด่วนที่สุด  [ เมื่อ : 21 ตุลาคม 2557   เปิดอ่าน : 40]
 
กศน.ร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดกิจกรรม ร่วมกับ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด   [ เมื่อ : 17 ตุลาคม 2557   เปิดอ่าน : 29]
 
กศน.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบนโยบายการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยการขับเคลื่อน งานตามภารกิจของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยพลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ ๒  [ เมื่อ : 16 ตุลาคม 2557   เปิดอ่าน : 53]
 
กศน.ร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่ ร่วมกับกศน.อำเภอทุ่งเขาหลวง เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ   [ เมื่อ : 16 ตุลาคม 2557   เปิดอ่าน : 27]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ร้อยเอ็ด

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • ระบบ e_budget ปี58
 • ระบบ e_budget ปี57
 • ระบบ e_budget ปี56
 • ระบบ e_budget ปี55
 • ระบบ e_office
 • ระบบ บริหารบุคลากร
 • ระบบ ฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษาฯ
 • พัฒนาโดย นายนฤพล สายวิลัย [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด

  ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
  โทรศัพท์ 043-511199 โทรสาร 043-513010 email : roiet@nfe.go.th
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [tonebug@hotmail.com]