กิจกรรมรอบกองไฟ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

 เมื่อ : 05 เมษายน 2556 11:15:18     เปิดอ่าน 815    Share   


 ประมวลภาพกิจกรรมรอบกองไฟ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ รุ่นที่ 628 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งแต่ละหมู่ได้ออกมาแสดงกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน 

 ข่าวอื่นๆ

 
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย ๒๕๕๗ จากนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ จวนผู้ว่าฯ  [ เมื่อ : 17 เมษายน 2557   เปิดอ่าน : 31]
 
ชาว กศน.ร้อยเอ็ด จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 57  [ เมื่อ : 17 เมษายน 2557   เปิดอ่าน : 65]
 
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๗ กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด   [ เมื่อ : 09 เมษายน 2557   เปิดอ่าน : 60]
 
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  [ เมื่อ : 08 เมษายน 2557   เปิดอ่าน : 42]
 
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) รุ่นที่ ๗๒๑  [ เมื่อ : 08 เมษายน 2557   เปิดอ่าน : 40]

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ร้อยเอ็ด

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • ระบบ e_budget ปี57
 • ระบบ e_budget ปี56
 • ระบบ e_budget ปี55
 • ระบบ e_office
 • ระบบ บริหารบุคลากร
 • ระบบ ฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษาฯ
 • พัฒนาโดย นายนฤพล สายวิลัย [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด

  ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
  โทรศัพท์ 043-511199 โทรสาร 043-513010 email : roiet@nfe.go.th
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [tonebug@hotmail.com]