กิจกรรมรอบกองไฟ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

 เมื่อ : 05 เมษายน 2556 11:15:18     เปิดอ่าน 4283    Share   


 ประมวลภาพกิจกรรมรอบกองไฟ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ รุ่นที่ 628 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งแต่ละหมู่ได้ออกมาแสดงกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน 

 ข่าวอื่นๆ

 
13 ก.พ.2561  [ เมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2561   เปิดอ่าน : 11]
 
9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.  [ เมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2561   เปิดอ่าน : 8]
 
โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์..  [ เมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2561   เปิดอ่าน : 11]
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบการควบคุมภายใน...  [ เมื่อ : 24 มกราคม 2561   เปิดอ่าน : 21]
 
วันที่ 17 ม.ค.61 เวลา 08.30 น.  [ เมื่อ : 17 มกราคม 2561   เปิดอ่าน : 16]