กิจกรรมรอบกองไฟ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

 เมื่อ : 05 เมษายน 2556 11:15:18     เปิดอ่าน 3430    Share   


 ประมวลภาพกิจกรรมรอบกองไฟ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ รุ่นที่ 628 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งแต่ละหมู่ได้ออกมาแสดงกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน 

 ข่าวอื่นๆ

 
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายวิชาเลือก  [ เมื่อ : 25 กรกฎาคม 2559   เปิดอ่าน : 3]
 
๗ สิงหาเข้าคูหา ไปออกเสียงประชามติ"   [ เมื่อ : 21 กรกฎาคม 2559   เปิดอ่าน : 16]
 
-   [ เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2559   เปิดอ่าน : 28]
 
พิธีปิดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ฯ   [ เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2559   เปิดอ่าน : 28]
 
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  [ เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2559   เปิดอ่าน : 35]