กิจกรรมรอบกองไฟ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

 เมื่อ : 05 เมษายน 2556 11:15:18     เปิดอ่าน 3269    Share   


 ประมวลภาพกิจกรรมรอบกองไฟ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ รุ่นที่ 628 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งแต่ละหมู่ได้ออกมาแสดงกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน 

 ข่าวอื่นๆ

 
ต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  [ เมื่อ : 24 มิถุนายน 2559   เปิดอ่าน : 15]
 
เปิด โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  [ เมื่อ : 13 มิถุนายน 2559   เปิดอ่าน : 107]
 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ(ครู ข)  [ เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2559   เปิดอ่าน : 135]
 
ดร.อัจฉรา สากระจาย รองเลขาธิการ กศน. ให้เกียรติมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  [ เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2559   เปิดอ่าน : 120]
 
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  [ เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2559   เปิดอ่าน : 114]