กิจกรรมรอบกองไฟ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

 เมื่อ : 05 เมษายน 2556 11:15:18     เปิดอ่าน 4195    Share   


 ประมวลภาพกิจกรรมรอบกองไฟ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ รุ่นที่ 628 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งแต่ละหมู่ได้ออกมาแสดงกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน 

 ข่าวอื่นๆ

 
-   [ เมื่อ : 09 มีนาคม 2560   เปิดอ่าน : 38]
 
-   [ เมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2560   เปิดอ่าน : 56]
 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด  [ เมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2560   เปิดอ่าน : 44]
 
DMIS 60  [ เมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2560   เปิดอ่าน : 59]
 
ภารกิจของคณะครูและบุคลากร กศน.ร้อยเอ็ดเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดสงขลา  [ เมื่อ : 17 มกราคม 2560   เปิดอ่าน : 71]