กิจกรรมรอบกองไฟ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

 เมื่อ : 05 เมษายน 2556 11:15:18     เปิดอ่าน 3097    Share   


 ประมวลภาพกิจกรรมรอบกองไฟ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ รุ่นที่ 628 ณ ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งแต่ละหมู่ได้ออกมาแสดงกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน 

 ข่าวอื่นๆ

 
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  [ เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2559   เปิดอ่าน : 23]
 
โครงการฝึกอบรมครู กศน.ตำบลในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   [ เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2559   เปิดอ่าน : 12]
 
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  [ เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2559   เปิดอ่าน : 24]
 
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. ประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานใน กศน.ตำบล  [ เมื่อ : 16 พฤษภาคม 2559   เปิดอ่าน : 58]
 
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559  [ เมื่อ : 05 พฤษภาคม 2559   เปิดอ่าน : 108]