สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. ณ ห้องประชุมลานไทร

 เมื่อ : 14 สิงหาคม 2556 18:50:51     เปิดอ่าน 582    Share   


สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ พร้อมได้รับเกียรติจากท่านคลังจังหวัดร้อยเอ็ด มาชี้แจงเรื่องการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดติดตามในfacebook สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ข่าวอื่นๆ

 
13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายปัญญา ศาสตรา  [ เมื่อ : 15 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 5]
 
มอบโล่และเกียรติบัตรผลการปฏิบัติงาน ดีเด่น ให้แก่ กศน.อำเภอ  [ เมื่อ : 25 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 38]
 
โครงการแสดงผลงานทางวิชาการและอาชีพ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ เมื่อ : 23 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 29]
 
22 กันยายน 2562 ดร.ปัญญา ศาสตรา ผอ.สนง. กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด  [ เมื่อ : 23 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 24]
 
ประชุมยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  [ เมื่อ : 17 กันยายน 2562   เปิดอ่าน : 23]