ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 เมื่อ : 15 สิงหาคม 2556 14:53:47     เปิดอ่าน 1378    Share   


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 1. อำเภอเกษตรวิสัย
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย


 2. อำเภอจังหาร
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย

 3. อำเภอจตุรพักตรพิมาน
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย

 4. อำเภอเชียงขวัญ
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย

 5. อำเภอทุ่งเขาหลวง
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย

 6. อำเภอธวัชบุรี
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย

 7. อำเภอปทุมรัตต์
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย

 8. อำเภอพนมไพร
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย

 9. อำเภอโพธิ์ชัย
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย

 10. อำเภอโพนทราย
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย

 11. อำเภอโพนทอง
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย

 12. อำเภอเมยวดี
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย

 13. อำเภอเมืองสรวง
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย

 14. อำเภอศรีสมเด็จ
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย

 15. อำเภอสุวรรณภูมิ
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย

 16. อำเภอเสลภูมิ
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย

 17. อำเภอหนองพอก
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย

 18. อำเภอหนองฮี
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย

 19. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย
  เรือนจำมัธยมต้น
  เรือนจำมัธยมปลาย

 20. อำเภออาจสามารถ
  ประถม
  มัธยมต้น
  มัธยมปลาย

 ข่าวอื่นๆ

 
18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น.   [ เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562   เปิดอ่าน : 3]
 
14 พฤศจิกายน 2562  [ เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562   เปิดอ่าน : 2]
 
12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ้ด  [ เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562   เปิดอ่าน : 21]
 
ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.  [ เมื่อ : 29 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 33]
 
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   [ เมื่อ : 28 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 36]