แนวทางการบันทึกข้อมูลและแก้ไขปัญหาโปรแกรม eCitizen

 เมื่อ : 19 สิงหาคม 2556 14:06:05     เปิดอ่าน 1312    Share   


 
ภาพตัวอย่าง

1. เลขประจำตัว : สำหรับบุคลากรที่ยังไม่มีเลขประจำตำแหน่ง อาทิ บรรณารักษ์จ้างเหมา ครู ปวช. ครู ศรช. ครูประจำกลุ่ม เป็นต้น ให้กรอกเริ่มต้นที่ 0001 ไปเรื่อยๆ  (ส่วนบุคลากรที่มีเลขประจำตำแหน่งให้ใส่เป็นปกติ)

2. วันเริ่มสอน : วันที่ทำหน้าที่สอนครั้งแรกในปีงบประมาณนั้นๆ

** สำหรับผู้ที่เกิด error ในขณะการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบข้อมูลในช่องต่างๆ ว่าครบถ้วนหรือไม่ ข้อมูลไหนไม่มีข้อมูลที่จะกรอก ให้ใส่เครื่องหมาย - 
 
 

 ข่าวอื่นๆ

 
18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น.   [ เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562   เปิดอ่าน : 3]
 
14 พฤศจิกายน 2562  [ เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562   เปิดอ่าน : 2]
 
12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ้ด  [ เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2562   เปิดอ่าน : 21]
 
ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.  [ เมื่อ : 29 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 33]
 
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   [ เมื่อ : 28 ตุลาคม 2562   เปิดอ่าน : 36]